Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 31-НС
Плевен, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 52 от 07.06.2021 г.  от  КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС”, представлявана от Бойко Методиев Борисов, чрез пълномощник Валери Пламенов Лачовски, представляващ КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС”, заведено под № 12 в 11:30 ч. на 07.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски избирателен район.

Коалицията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 135-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 18 броя;
 2. Пълномощно – 1 брой;
 3. Магнитен носител – 1 бр.

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС”  за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

1

Григор

Ангелов

Горчев

2

Петя 

Веселинова

Митрашкова

3

Александър 

Богданов

Николов

4

Валери

Пламенов

Лачовски

5

Душко

Ненков

Душков

6

Диана

Милкова

Данова

7

Румен

Мартинов

Мотовски

8

Иван

Цветанов

Малкодански

9

Дочко

Димитров

Дочев

10

Атанас

Кръстев

Върбанов

11

Ивайло

Петров

Минков

12

Тони

Крумов

Крумов

13

Владимир

Ивов

Георгиев

14

Мариана

Йорданова

Бонджева

15

Велислава

Тончева

Величкова-Христова

16

Димитър

Константинов

Господинов

17

Цветан

Христофоров

Луканов

18

Александър

Стефанов

Домусчиев

 

 

 

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 2.   На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения