Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 39-НС
Плевен, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД” за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 63 от 08.06.2021 г.  от  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”, представлявана от Станислав Тодоров Трифонов, чрез Радостин Петев Василев, преупълномощен от  Виктория Димитрова Василева, заведено под № 20 в 12:20 ч. на 08.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски избирателен район.

Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 129-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 

1.Заявление-декларация  по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 10 броя;

2.Пълномощни –  2 броя;

3.Електронен носител- 1 брой

 

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД”за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

1

Радостин

Петев

Василев

2

Александър

Атанасов

Александров

3

Александър

Велиславов

Тодоров

4

Димчо

Иванов

Дешев

5

Данаил

Милчев

Найденов

6

Венцислав

Иванов

Петков

7

Христинка

Илийчева

Иванова

8

Венера

Невелинова

Василева

9

Деян

Петев

Петков

10

Красимир

Георгиев

Иванов

 

 

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 2.   На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 65-НС / 20.06.2021

  относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 64-НС / 19.06.2021

  относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

 • № 63-НС / 18.06.2021

  относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения