Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Плевен, 08.06.2021

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен район – Плевенски

В РИК–Плевен е постъпило Предложение за регистрация на кандидатска листа за народни представители по чл. 255, ал. 1, т. 1 от ИК с  вх. № 65 от 08.06.2021 г.  от  ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ представлявана от Мустафа Сали Карадайъ чрез пълномощник Марио Киров Рангелов, заведено под № 22 в 14:10 ч. на 08.06.2021 г. във Входящия регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 11.07.2021г., в 15-ти Плевенски избирателен район.

Партията е регистрирана за участие в изборите за народни представители на 11-ти юли 2021 г. с Решение № 132-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК. Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК., във връзка с чл. 3, ал. 3 от ИК – 12 броя;
 2. Пълномощно – 1 брой;

Изпълнени са  изискванията на чл. 255 от Изборния кодекс, Решение № 33-НС от 18.05.2021 г. на ЦИК. Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 258  от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

   1.Регистрира кандидатската листа на ПАРТИЯ ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети избирателен  район – Плевенски в състав и подредба, както следва:

 

№ по ред

Собствено име

Бащино  име

Фамилно име

1

Велислава

Иванова

Кръстева

2

Марио

Киров

Рангелов

3

Исмаил

Ертурулов

Гюлянлиев

4

Шенджан

Яшарова

Куртанова

5

Тома

Юлиянов

Терзиев

6

Васил

Методиев

Петков

7

Свилен

Илиев

Огнянов

8

Майдън

Ахмедов

Сакаджиев

9

Илхан

Али

Куртаджъ

10

Момчил

Иванов

Митов

11

Илиан

Севелинов

Селимски

12

Мелек

Ахмедова

Салиева

 

 1. Всяко от лицата по т. 1 да се впише в Регистъра на кандидатите за народни представители по чл. 253, ал. 1 от ИК.
 1. На всяко от лицата по т. 1 да се издаде Удостоверение за регистрация на кандидат за народен представител.

 

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 08.06.2021 в 17:45 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения