Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 51-НС
Плевен, 11.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от Кмета на Община Никопол, с изх. № 37-37/ 04.06.2021г., заведено в РИК - Плевен с вх. № 42 от 04.06.2021 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии  на територията на Община Никопол,, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Никопол, Област Плевен.

 На основание чл. 72 ал. 1, т.4, чл.89 ал.1, чл.91 ал.11 от Изборния кодекс и Решение № 124-НС от 26.05.2021, на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 1. Назначава съставите на СИК в Община НИКОПОЛ, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 2. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Никопол, Област Плевен

 

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 65-НС / 20.06.2021

  относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 64-НС / 19.06.2021

  относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

 • № 63-НС / 18.06.2021

  относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения