Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 52-НС
Плевен, 11.06.2021

ОТНОСНО: Допълване на решение № 37-НС от 07.06.2021 относно регистрация на кандидатска листа на ПП ”АТАКА” за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 година в 15-ти избирателен район Плевен.

На 07.06.2021 година в РИК Плевен е регистрирана кандидатска листа на ПП”АТАКА” за участие в изборите за народни представители.В предложението за регистрация на кандидатската листа и съответните изискуеми декларации по чл.255, ал.1 от ИК, под номер 6 на кандидатската листа е изписано лицето Генка Добрянова Цветкова с ЕГН **********. В декларацията (приложена към предложението за регистрация) собственоръчно попълнена и подписана от Генка Добрянова Цветкова, същата не е написала друго свое фамилно име. След служебно направена проверка в Регистъра на населението, РИК Плевен установи,че коректните имена на вписаното лице в кандидатската листа под №6 са Генка Добрянова Цветкова-Шополова.

 

Предвид горното РИК Плевен

Р Е Ш И :

 1. Допълва в решение №37-НС от 07.06.2021 името на Генка Добрянова Цветкова, като същото да се чете Генка Добрянова Цветкова-Шополова.
 2. Правилното име да се впише в регистъра на кандидатските листи.

 

 

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:18 часа

Календар

Решения

 • № 65-НС / 20.06.2021

  относно: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 • № 64-НС / 19.06.2021

  относно: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

 • № 63-НС / 18.06.2021

  относно: Одобряване на графичен файл на предпечатния образец на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски и одобряване на тираж на броя за отпечатване на бюлетината за гласуване в изборите за народни представители на 11-ти Юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения