Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Плевен, 19.06.2021

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 17-НС от 26.05.2021г. в частта за определяне броят на членовете на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски

С Решение № 17-НС от 26.05.2021г. за определяне броят на членовете на СИК за произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г. в Петнадесети изборен район Плевенски, в частта за членовете обслужващи подвижни избирателни секции е прието да бъдат от 5 (пет) члена.

         РИК – Плевен приема, че броя на членовете обслужващи подвижни избирателни секции, следва да бъде съобразен с броя на парламентарно представените партии и коалиции.

         На основание чл. 72 ал. 1, т.6, във връзка с чл.92  ал.6, изречение 2-ро, във връзка с ал.5, във връзка с ал.1 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК №124-НС/26.05.2021г., Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯ Решение №17-НС от 26.05.2021г., както следва:

 В буква „в”, за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия вместо 5(пет)  членове, да се чете 6 (шест) членове.

 Решението може да се оспори в три дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.06.2021 в 13:34 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения