Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Плевен, 20.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

При проведени  консултации при кмета на Община град Плевен, проведени на 4 и 9 юни 2021 г., не е постигнато съгласие.

На 15.06.2021 г. при условията на чл. 70, ал. 4, изречение второ от ИК, РИК – Плевен е постановила решение № 59-НС при условия на отхвърляне.

ЦИК е отменила решение № 59-НС от 15.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Плевен, с което е постановено отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК и е указала на комисията да се произнесе с решение за назначаване на съставите на СИК в община Плевен при спазване на изискванията на  Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и решение № 18-НС от 29 май 2021 г. на РИК – Плевен.

РИК – Плевен, съобразявайки квотите на партиите и коалициите, в съответствие с Решение № 124-НС от 26 май 2021 г. на ЦИК и решение № 18-НС от 29 май 2021 г. на РИК – Плевен и основание чл. 72 ал. 1, т.4, чл. 91, ал 12 от Изборния кодекс

Р Е Ш И :

 1. Назначава съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, съгласно Приложение №1 към настоящото решение;
 2. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Плевен Област Плевен;

 

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 20.06.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 205–НС / 12.07.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

 • № 204–НС / 11.07.2021

  относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

 • № 203–НС / 11.07.2021

  относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения