Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 97–НС
Плевен, 26.06.2021

ОТНОСНО: Подадена жалба от Иван Маринов Иванов, областен координатор на ГП „Българско лято” за нерегламентирано лепене на плакати на територията на цяла Община Кнежа

В деловодството на РИК – Плевен е получена от Иван Маринов Иванов, областен координатор на ГП „Българско лято” за нерегламентирано лепене на плакати на територията на цяла Община Кнежа, подадена в 12.06 часа  на 26.06.2021 г. под № 180, по наш опис.

В подадената от Иван Маринов Иванов жалба се съдържат твърдения, че сътрудници на кандидата за депутат от ПП „ГЕРБ” – Валери Лачовски, въпреки Заповед № 249 от 26.05.2021 г. на Кмета на Община Кнежа – „Места за поставяне на агитационни материали, които са налепени по дървета и електрически стълбове на територията на цялата община.

След запознаване с оплакванията в подадената жалба, предоставеният снимков материал и съобразявайки правомощията, които има Районна избирателна комисия подробно регламентирани в чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния Кодекс, намира че същата се явява неоснователна, по следните съображения:

От предоставения снимков материал не става ясно залепените плакати в кое населено място са и на какъв административен адрес. Отделните кметства, които са част от Община Кнежа имат отделни издадени заповеди, с които са определени местата за поставяне на агитационни материали. Освен това в чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс се допуска поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини с разрешение на собственика или управителя на имота.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т. 20 от ИК, РИК-Плевен,

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ подадената жалба от Иван Маринов Иванов, областен координатор на ГП „Българско лято” за нерегламентирано лепене на плакати на територията на цяла Община Кнежа, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

            Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 26.06.2021 в 17:18 часа

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения