Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Тодор Иванов Тодоров3-1/07.07.2021
Геновева Трифонова Генова3-2/07.07.2021
Веселина Трифонова Върбанова3-3/07.07.2021
Владимир Петров Петков3-4/07.07.2021
Венетка Ангелова Владимирова3-5/07.07.2021
Маргарита Иванова Иванова3-6/07.07.2021
Сашка Спасова Първанова3-7/07.07.2021
Руслан Георгиев Тасин3-8/07.07.2021
Галя Иванова Богословова3-9/07.07.2021
Камелия Здравкова Колева3-10/07.07.2021
Драгослав Викторов Балтов3-11/07.07.2021
Валентин Илиев Ангелов3-12/07.07.2021
Ангел Иванов Маринов3-13/07.07.2021
Петранка Стефанова Стефанова3-14/07.07.2021
Нина Асенова Мошева3-15/07.07.2021
Ирин Богомилов Рачовски3-16/07.07.2021
Еленка Иванова Станева3-17/07.07.2021
Йордан Спасов Милков3-18/07.07.2021
Николай Весков Николов3-19/07.07.2021
Станка Стоянова Георгиева3-20/07.07.2021
Радослав Емилов Стоянов3-21/07.07.2021
Маргарита Атанасова Божинова3-22/07.07.2021
Иваничка Великова Колева3-23/07.07.2021
Иваничка Василева Коева3-24/07.07.2021
Георги Тодоров Георгиев3-25/07.07.2021
Надя Веселинова Трифонова3-26/07.07.2021
Николина Георгиева Матеева3-27/07.07.2021
Милка Виолетова Куманова3-28/07.07.2021
Наталия Христова Дошева3-29/07.07.2021
Свилен Маринов Атанасов3-30/07.07.2021
Анелия Василева Краева3-31/07.07.2021
Павлина Николаева Захариева3-32/07.07.2021
Валентин Христов Менков3-33/07.07.2021
Лилия Христова Бетова3-34/07.07.2021
Ибрахим Рашидов Мехмедов3-35/07.07.2021
Мария Иванова Христова3-36/07.07.2021
Асен Ангелов Игнатов3-37/07.07.2021
Коца Гицова Пешева3-38/07.07.2021
Цеца Георгиева Цанова3-39/07.07.2021
Анелия Петрова Бочева3-40/07.07.2021
Цеца Христова Симеонова3-41/07.07.2021
Цонка Тотева Пълова3-42/07.07.2021
АНЕЛИЯ ИВАНОВА МАРИНОВА-АТАНАСОВА3-43/07.07.2021
МАРИАНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА3-44/07.07.2021
Пенко Адамов Церянски3-45/07.07.2021
Иванка Николова Болдишкова3-46/07.07.2021
Теменужка Върбанова Йорданова3-47/07.07.2021
Надежда Мирославова Маркова3-48/07.07.2021
Петя Стоянова Алексиева3-49/07.07.2021
Петко Димитров Копчев3-50/07.07.2021
Христо Владимиров Йолов3-51/07.07.2021
Христо Симеонов Гевезов3-52/07.07.2021
Емил Георгиев Георгиев3-53/07.07.2021
Лъчезар Славов Георгиев3-54/07.07.2021
Надя Георгиева Янчева3-55/07.07.2021
Павлина Минкова Миткова3-56/07.07.2021
Цветомир Симеонов Пеевски3-57/07.07.2021
Галя Иванова Атанасова3-58/07.07.2021
Маргарита Иванова Илиева3-59/07.07.2021
Любомир Петров Димитров3-60/07.07.2021
Гинка Стоянова Георгиева3-61/07.07.2021
Петър Симеонов Бондов3-62/07.07.2021
Парашкева Петкова Михайлова3-63/07.07.2021
Десислава Маринова Георгиева3-64/07.07.2021
Соня Йотова Александрова3-65/07.07.2021
Георги Илийчев Георгиев3-66/07.07.2021
Анка Димитрова Илиева3-67/07.07.2021
Росен Пламенов Иванов3-68/07.07.2021
Алекси Иванов Георгиев3-69/07.07.2021
Стефан Станчев Окев3-70/07.07.2021
Илияна Величкова Георгиева3-71/07.07.2021
Грета Руменова Буртева3-72/07.07.2021
Стефан Иванов Копчев3-73/07.07.2021
Стефка Николова Копчева3-74/07.07.2021
Владимир Валентинов Гатев3-75/07.07.2021
Любомир Маринчев Иванов3-76/07.07.2021
Деница Илиева Петрова3-77/07.07.2021
Пламен Николов Кръстев3-78/07.07.2021
Огнян Георгиев Шарпов3-79/07.07.2021
Ангел Маринов Анчев3-80/07.07.2021
Кръстинко Георгиев Атанасов3-81/07.07.2021
Светослав Ангелов Георгиев3-82/07.07.2021
Петя Маргаритова Бебева3-83/07.07.2021
Анулиран3-84/08.07.2021
Анулиран3-85/08.07.2021
Анулиран3-86/08.07.2021
Анулиран3-87/08.07.2021
Анулиран3-88/08.07.2021
Анулиран3-89/08.07.2021
Анулиран3-90/08.07.2021
Анулиран3-91/08.07.2021
Анулиран3-92/08.07.2021
Анулиран3-93/08.07.2021
Анулиран3-94/08.07.2021
Анулиран3-95/08.07.2021
Анулиран3-96/08.07.2021
Анулиран3-97/08.07.2021
Анулиран3-98/08.07.2021
Анулиран3-99/08.07.2021
Анулиран3-100/08.07.2021
Анулиран3-101/08.07.2021
Анулиран3-102/08.07.2021
Анулиран3-103/08.07.2021
Анулиран3-104/08.07.2021
Анулиран3-105/08.07.2021
Мария Тодорова Недялкова3-106/08.07.2021
Пенка Горанова Тесовска3-107/08.07.2021
Митко Петров Аврамов3-108/08.07.2021
Христина Бенова Митова3-109/08.07.2021
Георги Владимиров Георгиев3-110/08.07.2021
Райчо Стефанов Раев3-111/08.07.2021
Александър Стоянов Иванов3-112/08.07.2021
Георги Стоянов Колев3-113/08.07.2021
Петко Илиев Петков3-114/08.07.2021
Николай Иванов Недков3-115/08.07.2021
Боян Йотов Ботев3-116/08.07.2021
Галя Дамянова Любенова3-117/08.07.2021
Николай Петров Ненков3-118/08.07.2021
Начко Димитров Начев3-119/07.07.2021
Силвия Николаева Тодорова3-120/07.07.2021
Василена Миленова Михайлова3-121/07.07.2021
Ваня Рашева Вушева3-122/09.07.2021
Неджми Илмиев Асланов3-123/09.07.2021
Михо Лазаров Тодоров3-124/09.07.2021
Ангел Цветанов Иванов3-125/09.07.2021
Димчо Димитров Великов3-126/09.07.2021
Сийка Иванова Лазарова3-127/09.07.2021
Весела Георгиева Стефанова3-128/09.07.2021
Офелия Кирилова Стойкова3-129/09.07.2021
Маргарита Ангелова Игнатова3-130/09.07.2021
Анелия Ангелова Иванова3-131/09.07.2021
Теодора Богданова Замфирова3-132/09.07.2021
Цеца Минчева Събчева3-133/09.07.2021
Красимир Любенов Кирилов3-134/09.07.2021
Любка Николова Георгиева3-135/09.07.2021
Лъчезар Илиев Борисов3-136/09.07.2021
Евдокия Симеонова Иванова3-137/09.07.2021
Геновева Василева Генчева3-138/09.07.2021
Пламен Славейков Димитров3-139/09.07.2021
Иван Върбанов Генчев3-140/09.07.2021
Димана Пелинова Цветкова3-141/09.07.2021
Венцислав Христов Цветков3-142/09.07.2021
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА МАРИНОВА3-143/09.07.2021
Надка Павлова Карапетрова3-144/09.07.2021
Цветан Радев Цветков3-145/09.07.2021
Христо Петков Христов3-146/09.07.2021
Веселина Петкова Николова3-147/09.07.2021
Поля Нешкова Цветанова3-148/09.07.2021
Марийка Иванова Мирчева3-149/09.07.2021
Валентина Тодорова Цветанова3-150/09.07.2021
Диана Маринова Маринова3-151/09.07.2021
Светослав Вълков Димитров3-152/09.07.2021
Николай Петров Иванов3-153/09.07.2021
Надя Недялкова Иванова3-154/09.07.2021
Цветана Игнатова Иванова-Колецова3-155/10.07.2021
Венелин Петров Марчовски3-156/10.07.2021
Цветан Георгиев Ненчовски3-157/10.07.2021
ДИЛЯН БАГРЯНОВ МЛАДЕНОВ3-158/10.07.2021
Детелинка Борисова Попова3-159/10.07.2021
Ваня Илиева Бодилкова3-160/10.07.2021
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ДИШОВСКИ3-161/10.07.2021

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения