ГЕРБ-СДС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александра Танчева Орлинова162/05.07.2021
ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ ДЕНЧОВСКИ163/05.07.2021
ВЕСЕЛИН ЛЮБОМИРОВ ФОТЕВ164/05.07.2021
Тодор Тодоров Василев165/05.07.2021
Людмила Йорданова Петрова166/05.07.2021
Илия Десиславов Атанасов167/05.07.2021
Цветанка Петкова Горанова168/05.07.2021
Таня Иванова Савчева169/05.07.2021
Иванчо Петров Банков170/05.07.2021
Борислав Александров Александров171/05.07.2021
Десислава Данчева Тодорова№ 1/ 05.07.2021 г.
Николай Иванов Томов№ 2/05.07.2021 г.
Тихомир Любенов Динковски№ 3/05.07.2021 г.
Петя Генова Николова№ 4/05.07.2021 г.
Магдалена Ангелова Петрова№ 5/05.07.2021 г.
Симеон Цеков Петров№ 6/05.07.2021 г.
Ивайло Русков Цолов№ 7/05.07.2021 г.
Веселин Георгиев Илиев№ 8/05.07.2021 г.
Кирил Иванов Фурнигов№ 9/05.07.2021 г.
Николай Вангелов Георгиев№ 10/05.07.2021 г.
Станислава Георгиева Николова№ 11/05.07.2021 г.
Вера Любомирова Лакова№ 12/05.07.2021 г.
Светослав Христов Одаджийски№13/05.07.2021 г.
Борис Благовестов Петковски№ 14/05.07.2021 г.
Богомила Венциславова Атанасова-Пътова№ 15/05.07.2021 г.
Анна-София Емилова Недкова№ 16/05.07.2021 г.
Ивайло Стефанов Митков№ 17/05.07.2021 г.
Стефани Ивайлова Миткова№ 18/05.07.2021 г.
Тихомир Цветанов Лучев№ 19/05.07.2021 г.
Златко Валентинов Петров№ 20/05.07.2021 г.
Бисерка Валериева Каменова№ 21/05.07.2021 г.
Веска Петрова Кръстева№ 22/05.07.2021 г.
Полина Димитрова Ганчева1/05.07.2021 г.
Милица Тодорова Василева2/05.07.2021 г.
Маргарита Ангелова Костадинова3/05.07.2021 г.
Теменужка Иванова Михайлова4/05.07.2021 г.
Дамянка Николова Лазарова5/05.07.2021 г.
Йонка Йорданова Танова6/05.07.2021 г.
Веселин Атанасов Василев7/05.07.2021 г.
Калоян Христов Стоянов8/05.07.2021 г.
Албена Найденова Ячева9/05.07.2021 г.
Йорданка Атанасова Стоева10/05.07.2021 г.
Стефчо Тодоров Станев11/05.07.2021 г.
Цветан Николов Стефанов12/05.07.2021 г.
Николай Цанков Станков13/05.07.2021 г.
Надежда Николова Ненкова14/05.07.2021 г.
Зоя Красимирова Александрова15/05.07.2021 г.
Борислава Николаева Ботева16/05.07.2021 г.
Денислава Людмилова Каменова17/05.07.2021 г.
Ралица Иванчева Димитрова18/05.07.2021 г.
Янета Лилова Георгиева19/05.07.2021 г.
Дина Василева Тошева20/05.07.2021 г.
Георги Цветомиров Георгиев21/05.07.2021 г.
Ирена Петрова Кърчева№1/02.07.2021 г.
Калоян Тодоров Цанков№2/02.07.2021 г.
Рени Иванова Петрова№3/02.07.2021 г.
Аделина Любомирова Куркова№4/02.07.2021 г.
Теодор Тодоров Цанков№5/02.07.2021 г.
Росица Иванова Динова№6/02.07.2021 г.
Елизабет Петрова Иванова№7/02.07.2021 г.
Иван Георгиев Динов№8/02.07.2021 г.
Красимир Йорданов Кирилов№9/02.07.2021 г.
Анулиран№10/02.07.2021 г.
Али Исмаилов Салиев№11/02.07.2021 г.
Емилия Йорданова Николова№12/02.07.2021 г.
Моника Сашева Мирнова№13/02.07.2021 г.
ВЕРОНИКА ВАНЬОВА ЙОРДАНОВА№14/02.07.2021 г.
Венцислав Михайлов Врайков№15/02.07.2021 г.
Павлинка Ефтимова Николова№1/ 06.07.2021г.
Цветанка Рачева Тодорова-Иванова№2/ 06.07.2021г.
Любомир Кирилов Маджаров№3/ 06.07.2021г.
Анелия Миланова Тотева№4/ 06.07.2021г.
Зорница Георгиева Сургова-Стоянова№5/ 06.07.2021г.
Диана Илиева Йорданова№6/ 06.07.2021г.
Елена Георгиева Божидарова№7/ 06.07.2021г.
Мария Иванова Василева№8/ 06.07.2021г.
Ирена Александрова Кирилова№9/ 06.07.2021г.
Евгени Росенов Дениславов№10/ 06.07.2021г.
Ичко Асенов Раденцов№11/ 06.07.2021г.
Владко Костов Великов№12/ 06.07.2021г.
Александър Трифонов Александров№13/ 06.07.2021г.
Валентинка Дженева Райкова№14/ 06.07.2021г.
Даниела Ценкова Георгиева№15/ 06.07.2021г.
Стилиян Вълев Спасов№16/ 06.07.2021г.
Ренета Русева Георгиева№17/ 06.07.2021г.
Наталия Иванова Цветанова№18/ 06.07.2021г.
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ ЦВЕТАНОВ№19/ 06.07.2021г.
Валентина Милчева Маринова№20/ 06.07.2021г.
ВАЛЕРИ МАРИНОВ ТАЧЕВ№2/08.07.2021 г.
Емил Александров Розенов№3/08.07.2021 г.
Теодора Валериева Георгиева№4/08.07.2021 г.
Мими Данчева Караджова - Белелиева№5/08.07.2021 г.
Валентина Любенова Георгиева№7/08.07.2021 г.
Николай Венциславов Бешев№8/08.07.2021 г.
Георги Божидаров Георгиев№9/08.07.2021 г.
Алияна Ралчева Александрова№10/08.07.2021 г.
Тодор Петров Данков№11/08.07.2021 г.
Татяна Тончева Георгиева№12/08.07.2021 г.
Теодора Павлова Асенова01/08.07.2021
Калинка Николаева Димитрова02/08.07.2021
Пенка Динева Петкова03/08.07.2021
Катрин Красимирова Петкова04/08.07.2021
Марин Илиев Николов1/09.0.2021 г.
Даринка Стефанова Василева2/09.07.2021 г.
Маринела Георгиева Бойчева3/09.07.2021 г.
Стефан Красимиров Кръстев4/09.07.2021 г.
Любомир Иванов Лалов5/09.07.2021 г.
Йоана Гергова Ненчева6/09.07.2021 г.
Кирилка Христова Петкова7/09.07.2021 г.
Марианка Велчева Христова8/09.07.2021 г.
Кристиан Пламенов Маринов9/09.07.2021 г.
Николай Димитров Николов10/09.07.2021 г.
Мая Георгиева Кокорска№13/08.07.2021 г.
Малинка Асенова Скилова№14/08.07.2021 г.
Ивалина Ангелова Димитрова11/09.07.2021 г.
Румен Димитров Митев01/07.07.2021
Илийчо Пламенов Лачовски02/07.07.2021
Цвета Любомирова Митева03/07.07.2021
Зорница Ивайлова Беленска04/07.07.2021
Катя Любомирова Митева05/07.07.2021
Андрей Николаев Беленски06/07.07.2021
Юли Станчев Горнишки07/07.07.2021
Николай Валериев Марински08/07.07.2021
Иван Стефанов Шарабански09/07.07.2021
Николай Александров Бачийски10/07.07.2021
Цветомир Даниелов Килограмски11/07.07.2021
Елена Георгиева Грамова12/07.07.2021
Иван Цоков Дановски13/07.07.2021
Тодор Стефанов Патлиджански14/07.07.2021
Добромир Илиев Грамов15/07.07.2021
Глория Стефанова Кончарска16/07.07.2021
Анулиран17/07.07.2021
Ана Асенова Съркьова18/07.07.2021
Красимир Весков Койнарски19/07.07.2021
Светослав Весков Койнарски20/07.07.2021
Дилян Сашов Беновски21/07.07.2021
Мартин Николаев Лилов1/09.07.2021
Николай Димитров Лилов2/09.07.2021
Мирослава Цветанова Данчева3/09.07.2021
Билян Дяков Денев4/09.07.2021
Моника Билянова Спасова5/09.07.2021
Веселка Йосифова Лилова6/09.07.2021
Елеонора Костадинова Мутафчиева7/09.07.2021
Валентина Рашкова Стойчева8/09.07.2021
Емил Сребринов Русков9/09.07.2021
Анулиран12/09.07.2021
Анулиран13/09.07.2021
Анулиран14/09.07.2021
Анулиран15/09.07.2021
Анулиран17/09.07.2021
Анулиран18/09.07.2021
Анулиран19/09.07.2021
Анулиран20/09.07.2021
Анулиран21/09.07.2021
Живко Василев Пенков22/09.07.2021
Радослав Георгиев Мачев24/09.07.2021
Стоян Захариев Мечев25/09.07.2021
Бонка Атанасова Гелова29/09.07.2021
Светослав Албертов Асенов30/09.07.2021
Нели Христова Стоянова31/09.07.2021
Мариана Трифонова Костова33/09.07.2021
Васил Георгиев Костов34/09.07.2021
Ивайло Руменов Борисов37/09.07.2021
Дафинка Атанасова Лазарова38/09.07.2021
Георги Христов Данов39/09.07.2021
Снежанка Заркова Николова40/09.07.2021
Марио Николаев Александров42/09.07.2021
Георги Иванов Стоичков43/09.07.2021
Цветислава Дилянова Стоичкова44/09.07.2021
Светлана Мирославова Бунова45/09.07.2021
Ивалина Тихомирова Лазарска46/09.07.2021
Йорданка Славева Киновска47/09.07.2021
Мариян Петров Киновски48/09.07.2021
Сергей Господинов Ацев49/09.07.2021
Фани Билянова Близнакова51/09.07.2021
Емилия Тодорова Крумова53/09.07.2021
Витко Григоров Вегенов54/09.07.2021
Милена Младенова Вегенова55/09.07.2021
Цветелина Тошева Филипова56/09.07.2021
Румен Тодоров Тодоров58/09.07.2021
Димитрина Дафинова Велева59/09.07.2021
Павлина Николаева Цветкова60/09.07.2021
Виолета Николаева Тодорова61/09.07.2021
Николай Руменов Тодоров62/09.07.2021
Мирослав Аврамов Аврамов63/09.07.2021
Мирослав Стефанов Стефанов64/09.07.2021
Георги Димитров Блажев65/09.07.2021
Елза Владимирова Стефанова66/09.07.2021
Марио Красенов Младенов67/09.07.2021
Мария Добрева Блажева69/09.07.2021
Ивайло Иванов Николов71/09.07.2021
Недялка Блажева Петрова72/09.07.2021
Петьо Янков Костов73/09.07.2021
Ивайло Венков Цветков74/09.07.2021
Пламен Любомиров Андреев75/09.07.2021
Мирослав Дианов Христанов76/09.07.2021
Силвия Иванчева Лачева77/09.07.2021
Кристиян Росенов Тодоров78/09.07.2021
Радостин Събев Иванов79/09.07.2021
Грета Георгиева Петкова81/09.07.2021
Лунка Милкова Първанова82/09.07.2021
Филка Костадинова Дамянова83/09.07.2021
Пепо Великов Великов84/09.07.2021
Ивалина Миткова Монова86/09.07.2021
Генади Кирилов Динков88/09.07.2021
Светла Стойчева Пенкова89/09.07.2021
Иван Пенчев Пенчев90/09.07.2021
Атанас Борисов Кузманов91/09.07.2021
Анулиран93/09.07.2021
Анулиран95/09.07.2021
Анулиран97/09.07.2021
Анулиран99/09.07.2021
Анулиран100/09.07.2021
Анулиран101/09.07.2021
Анулиран102/09.07.2021
Анулиран103/09.07.2021
Анулиран104/09.07.2021
Анулиран105/09.07.2021
Анулиран106/09.07.2021
Петър Петров Петков109/09.07.2021
Анулиран110/09.07.2021
Анулиран111/09.07.2021
Анулиран112/09.07.2021
Анулиран114/09.07.2021
Анулиран116/09.07.2021
Анулиран117/09.07.2021
Анулиран118/09.07.2021
Анулиран119/09.07.2021
Анулиран120/09.07.2021
Анулиран121/09.07.2021
Захари Тодоров Цветков122/09.07.2021
Емил Ангелов Атанасов126/09.07.2021
Ралица Асенова Атанасова127/09.07.2021
Габриела Кирова Малинова128/09.07.2021
Мирослав Ангелов Атанасов130/09.07.2021
Геновева Трифонова Костова131/09.07.2021
Милен Иванов Иванов132/09.07.2021
Иван Марков Иванов133/09.07.2021
Георги Асенов Желязков134/09.07.2021
Валентин Георгиев Банов135/09.07.2021
Илиян Димитров Найденов136/09.07.2021
Илиян Йотов Василев137/09.07.2021
Николай Георгиев Главчев138/09.07.2021
Ивайло Митков Иванов139/09.07.2021
Мирослав Анатолиев Иванов140/09.07.2021
Павел Евгениев Илиев141/09.07.2021
Димитър Иванчев Димитров142/09.07.2021
Соня Димитрова Христова143/09.07.2021
Владимир Димов Ценов144/09.07.2021
Кирил Иванов Димитров145/09.07.2021
Петя Маринова Иванова146/09.07.2021
Десислав Василев Иванов147/09.07.2021
Анатолий Иванов Ценков149/09.07.2021
Георги Николаев Георгиев150/09.07.2021
Цветелина Йолова Кътева152/09.07.2021
Павлина Георгиева Ангелова153/09.07.2021
Емил Сашов Йорданов155/09.07.2021
Тошко Николов Тодоров157/09.07.2021
Малин Венков Найденов158/09.07.2021
Мирена Галинова Шибилова159/09.07.2021
Камелия Стоянова Стоянова160/09.07.2021
Татяна Иванова Тодорова161/09.07.2021
Замфир Демиров Демиров
Зулия Миленова Асенова12/09.07.2021
Мирослав Ангелов Воденичаров13/09.07.2021
Зоя Емилова Борисова14/09.07.2021
Михаил Тодоров Съркьов15/09.07.2021
Ася Антонова Осиковска16/09.07.2021
Орлин Асенов Иванов17/09.07.2021
Севина Красимирова Аладжова18/09.07.2021
Мара Николова Вачева19/09.07.2021
Майкъл Замфиров Демиров20/09.07.2021
Фернандо Бисеров Рапоняров21/09.07.2021
Емилия Лъчезарова Бельовска93/09.07.2021
Аксел Радославов Адрианов122/09.07.2021
Албена Демирелова Демирова114/09.07.2021
Недред Огнянова Ангелова110/09.07.2021
Георги Мирославов Чилов111/09.07.2021
Наташа Лъчезарова Бельовска112/09.07.2021
Данаил Андриянов Юриев113/09.07.2021
Денислав Деянов Дениславов115/09.07.2021
Наталия Ангелова Дановска116/09.07.2021
Ивалин Цветозаров Цолов117/09.07.2021
Цветан Борисов Нистеров118/09.07.2021
Преслава Николаева Кузманчовска119/09.07.2021
Александра Генадиева Кузманчовска120/09.07.2021
Ралица Николаева Андреевска121/09.07.2021
Александра Росенова Нинова102/09.07.2021
Ева Николаива Иванова107/09.07.2021
Цветелина Веселинова Съркьова108/09.07.2021
Валентина Петрова Добринска98/09.07.2021
Мирена Валериева Велева99/09.07.2021
Анахидка Максимова Аладжова100/09.07.2021
Васил Бориславов Гатовски101/09.07.2021
Ивка Ангелова Лакова102/09.07.2021
Ивайло Симеонов Иванов103/09.07.2021
Калоян Цонков Георгиев104/09.07.2021
Кирил Андреев Андреев105/09.07.2021
Христо Любомиров Цалов106/09.07.2021
Цветелина Станимирова Тодорова107/09.07.2021
Лъчезар Димитров Грънчаров108/09.07.2021
Димитър Стефанов Грънчаров95/09.07.2021
Георги Захаринов Атанасов96/09.07.2021
Анета Иванова Йорданова97/09.07.2021
Ваня Илиева Николова172/10.09.2021
Георги Зарков Данов173/10.09.2021
Пламен Петров Тодоров174/10.09.2021
Васко Димитров Илиев175/10.09.2021
Васил Петров Георгиев176/10.09.2021
Тихомир Цветанов Цветанов177/10.09.2021
Калоян Стефанов Сирашки178/10.09.2021
Наталия Нинова Маркова179/10.09.2021
Маргарита Дикова Гачевска180/10.09.2021
Зоя Маринова Маркова181/10.09.2021
Боряна Валентинова Димитрова182/10.09.2021
Даниел Христов Боев183/10.09.2021
Мариян Минков Ненчев184/10.09.2021
Михаела Динчева Петрова185/10.09.2021
Магдалена Иванова Лунгарска186/10.09.2021
Евгени Георгиев Гевезов187/10.09.2021
Цеца Евстатиева Радойска188/10.09.2021
Ивелина Евгенева Филипова189/10.09.2021
Тихомир Петров Мъцин190/10.09.2021
Диана Борисова Маркова191/10.09.2021
Хубавина Кирилова Ташкова192/10.09.2021
Мариан Тодоров Мичев193/10.09.2021
Теодора Цветанова Данова194/10.09.2021
Павлин Георгиев Иванов195/10.09.2021

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения