БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Полина Хинова Христова№1 /30.06.2021г.
Веселка Василева Михайлова№2 /30.06.2021г.
Анелия Тодорова Лучева№3 /30.06.2021г.
Малина Тодорова Петрова№4 /30.06.2021г.
Светла Ангелова Тодорова№5 /30.06.2021г.
Мария Христова Харалампиева№6 /30.06.2021г.
Анулиран№7 /30.06.2021г.
Петьо Стойков Спасов№8 /30.06.2021г.
Марияна Тренчева Тасева№9 /30.06.2021г.
Златко Симеонов Георгиев№10 /30.06.2021г.
Веселка Георгиева Николова№12 /30.06.2021г.
Камелия Драголюбова Георгиева№13 /30.06.2021г.
Геновева Иванова Георгиева№14 /30.06.2021г.
Ирена Василева Иванова№16 /30.06.2021г.
Тинка Минчева Христова№17 /30.06.2021г.
Галин Петров Христов№18 /30.06.2021г.
Иво Василев Вутов№ 19/30.06.2021г.
Светла Иванова Василева№20 /30.06.2021г.
Георги Юлиянов Чинков№ 22/30.06.2021г.
Иванета Борисова Атева№23 /30.06.2021г.
Цецо Илиев Йотов№24 /30.06.2021г.
Силвия Расимова Цветанова№25/30.06.2021г.
Добринка Бориславова Христова№26 /30.06.2021г.
Софка Маргаритова Спасова№27 /30.06.2021г.
Цветелина Момчилова Керанова№28 /30.06.2021г.
Цветелина Миткова Стойчева№29 /30.06.2021г.
Надежда Костова Цветанова№30 /30.06.2021г.
Мая Симеонова Мирчева№31 /30.06.2021г.
Станимир Михайлов Стефанов№32 /30.06.2021г.
Милена Стефанова Стефанова№33 /30.06.2021г.
Тошко Любенов Тошев№ 34/30.06.2021г.
Аксиния Красимирова Тодорова№35 /30.06.2021г.
Денис Сергеев Христов№ 36/30.06.2021г.
Валентина Асенова Габровска№ 37/30.06.2021г.
Явор Асенов Желязков№ 38/30.06.2021г.
Надежда Борисова Димитрова№40 /30.06.2021г.
Яна Мариова Минкова№41 /30.06.2021г.
Габриела Мирославова Делин№42 /30.06.2021г.
Галина Ангелова Личева№43 /30.06.2021г.
Биляна Пламенова Манолова№44 /30.06.2021г.
Диан Асенов Петков№ 45/30.06.2021г.
Росица Несторова Сълева№46 /30.06.2021г.
Борислав Илиев Златанов№47 /30.06.2021г.
Ваня Божилова Гевренова№48 /30.06.2021г.
Ивелина Христова Петкова№49 /30.06.2021г.
Мартин Христов Петков№50 /30.06.2021г.
Върбанка Дикова Иванова№51 /30.06.2021г.
Ярослав Димитров Димитров№52 /30.06.2021г.
Емил Иванов Тачев№53 /30.06.2021г.
Ивелина Валентинова Генчева№54 /30.06.2021г.
Венцислав Йорданов Йотов№ 55/30.06.2021г.
Владимир Николаев Димитров№56 /30.06.2021г.
Ваня Гошова Пенкова№57 /30.06.2021г.
Наталия Нейчева Илиева№ 58/30.06.2021г.
Павлина Маринова Чолашка№59 /30.06.2021г.
Мирослава Милчева Нешкова№ 60/30.06.2021г.
Елисавета Асева Москова- Йотова№ 61/30.06.2021г.
Капка Ангелова Тодорова№62 /30.06.2021г.
Диан Николов Георгиев№63 /30.06.2021г.
Петър Димитров Маринов№ 64/30.06.2021г.
Петко Пламенов Янчев№65 /30.06.2021г.
Иво Градев Георгиев№66 /30.06.2021г.
Цветозар Георгиев Стоянов№67 /30.06.2021г.
Георги Йорданов Стоянов№68 /30.06.2021г.
Ирина Петкова Павликянова№69 /30.06.2021г.
Емил Костадинов Цветанов№70 /30.06.2021г.
Мирослава Бонева Тодорова№71 /30.06.2021г.
Рени Петрова Семова№72 /30.06.2021г.
Детелина Христова Ячева№73 /30.06.2021г.
Любомир Иванов Георгиев№74 /30.06.2021г.
Петко Владимиров Христов№75 /30.06.2021г.
Анелия Тодорова Савчева№76 /30.06.2021г.
Даниела Костова Велис№77 /30.06.2021г.
Борислав Николаев Начев№ 78/30.06.2021г.
Маргарита Ангелова Кадийска№79 /30.06.2021г.
Иван Руменов Димитров№80 /30.06.2021г.
Веселинка Младенова Боева№81 /30.06.2021г.
Нина Ненчева Йочева№82 /30.06.2021г.
Димитър Борисов Пенков№83 /30.06.2021г.
Венислава Миленова Тачева№84 /30.06.2021г.
Мартин Руменов Димитров№85 /30.06.2021г.
Кристиана Пламенова Петрова№86 /30.06.2021г.
Боряна Мариянова Маринова№87 /30.06.2021г.
Даниела Димитрова Димитрова№88 /30.06.2021г.
Тони Любенов Каролинов№89 /30.06.2021г.
Царинка Георгиева Комитска№90 /30.06.2021г.
Елена Андреева Динова№91 /30.06.2021г.
Милица Тодорова Кожухарова№ 92/30.06.2021г.
Анатолий Петков Василев№93 /30.06.2021г.
Денис Христова Шишманова№94 /30.06.2021г.
Снежка Ламбева Данкова№95 /30.06.2021г.
Галя Веселинова Василева№ 96/30.06.2021г.
Марийка Георгиева Иванова№97 /30.06.2021г.
Даниела Василева Христова№ 98/30.06.2021г.
Искра Иванова Дечева№99 /30.06.2021г.
Ивалена Бойчинова Йончева№ 100/30.06.2021г.
Даяна Валериева Цонева№101 /30.06.2021г.
Десислава Валентинова Манова№ 102/30.06.2021г.
Теменужка Георгиева Стефанова№103 /30.06.2021г.
Кристина Стефанова Шишманова№ 104/30.06.2021г.
Пенка Коцева Йонова№105 /30.06.2021г.
Петя Тодорова Великова№106 /30.06.2021г.
Младен Милков Маринов№107 /30.06.2021г.
Борис Красимиров Костадинов№ 108/30.06.2021г.
Валери Стефанов Петров№109 /30.06.2021г.
Галя Цветанова Стоянова№110 /30.06.2021г.
Саша Иванова Кадийска№111 /30.06.2021г.
Ива Николова Начева№112/30.06.2021г.
Полина Колева Ботева№ 113/30.06.2021г.
Боряна Божинова Михайлова№ 114/30.06.2021г.
Георги Кирилов Георгиев№ 115/30.06.2021г.
Ангел Борисов Михайлов№116 /30.06.2021г.
Камелия Александрова Стефанова№117 /30.06.2021г.
Данаил Стаменов Цолов№118 /30.06.2021г.
Антоанета Розинова Радева№119 /30.06.2021г.
Станислав Василев Радев№121 /30.06.2021г.
Йорданка Ташева Христова№122 /30.06.2021г.
Емилия Максимова Мариновска№123 /30.06.2021г.
Стела Максимова Мариновска№124 /30.06.2021г.
Анулиран№125 /30.06.2021г.
Димитър Драгомиров Великов№127 /30.06.2021г.
Петя Гетова Николова№128 /30.06.2021г.
Митко Асенов Великов№129 /01.07.2021г.
Анулиран№130 /30.06.2021г.
Надя Христова Младенова№132 /30.06.2021г.
Илия Иванов Илиев№133 /30.06.2021г.
Юлка Любенова Младенова№134/30.06.2021г.
Николинка Борисова Опрева№135 /01.07.2021г.
Софка Борисова Опрева№136 /01.07.2021г.
Петьо Георгиев Илиев№137 /30.06.2021г.
Даниел Петьов Илиев№138 /30.06.2021г.
Марияна Райчева Димитрова№139 /01.07.2021г.
Диана Илиева Бешикова№140 /01.07.2021г.
Росен Ивайлов Терзийски№ 141/01.07.2021г.
Красимир Трифонов Цветанов№142 /30.06.2021г.
Атанас Димитров Тодоров№143 /30.06.2021г.
Радка Радева Игнатова№144 /30.06.2021г.
Милен Николов Маринов№ 145/01.07.2021г.
Вероника Борчева Иванова№146 /01.07.2021г.
Сашко Ангелов Дялов№147 /01.07.2021г.
Йорданка Иванова Енчева№148 /30.06.2021г.
Антония Тодорова Георгиева№149 /30.06.2021г.
Антон Георгиев Мандолски№ 150/30.06.2021г.
Тошко Любенов Гаврилов№151 /01.07.2021г.
Венцислав Иванов Габърски№152 /01.07.2021г.
Ванюшка Василева Александрова№ 154/01.07.2021г.
Галя Ангелова Нинова№156 /30.06.2021г.
Силвия Петранова Недкова№157 /30.06.2021г.
Христо Парашкевов Стефанов№158 /30.06.2021г.
Стефан Маринов Стефанов№159 /30.06.2021г.
Петьо Николов Върбанов№ 160/30.06.2021г.
Таня Иванова Димитрова№161 /30.06.2021г.
Ивайло Парашкевов Стефанов№162 /30.06.2021г.
Мирослав Иванов Маринов№163 /01.07.2021г.
Галя Иванова Маринова№165 /01.07.2021г.
Далия Димитрова Димитрова№166 /01.07.2021г.
Стоянка Илиева Керина№167 /01.07.2021г.
Виолета Цветкова Бешкова№169 /01.07.2021г.
Милен Кръстев Късовски№ 170/01.07.2021г.
Валери Томов Веков№171 /01.07.2021г.
Ангел Кирилов Бачийски№ 172/01.07.2021г.
Марияна Христова Алексиева№173 /01.07.2021г.
Павлин Борисов Марински№174 /01.07.2021г.
Цветан Велев Христов№175 /01.07.2021г.
Теменужка Петкова Илиева№176 /01.07.2021г.
Стела Димитрова Островска№ 177/01.07.2021г.
Янка Маринова Иванова№ 178/01.07.2021г.
Веска Никифорова Василева№180 /01.07.2021г.
Веска Димитрова Николова№181 /01.07.2021г.
Калинка Димитрова Тодорова№ 182/01.07.2021г.
Здравко Милчев Никодимов№ 183/01.07.2021г.
Мирослав Валентинов Лучев№184 /01.07.2021г.
Богдана Ценова Маринова№ 185/01.07.2021г.
Искра Любославова Иванова№ 186/01.07.2021г.
Марианка Кръстева Макавеева№187 /01.07.2021г.
Славчо Петков Личев№188 /01.07.2021г.
Патрик Марио Петков№ 189/01.07.2021г.
Никола Горанов Ангелов№190 /01.07.2021г.
Евгения Коцева Луканова№191 /01.07.2021г.
Евгени Петров Йорговски№192 /01.07.2021г.
Силвия Георгиева Йоткова№193 /01.07.2021г.
Ивалина Генова Маринова№194 /01.07.2021г.
Радка Петрова Тодорова№195 /01.07.2021г.
Илиян Йорданов Ценковски№196 /01.07.2021г.
Росица Радкова Иванова№197 /01.07.2021г.
Валя Николаева Митковска№198 /01.07.2021г.
Владимир Георгиев Цветков№200 /01.07.2021г.
Георги Цветков Георгиев№201 /01.07.2021г.
Иван Петков Горунски№202 /01.07.2021г.
Цветана Йончева Горунска№203 /01.07.2021г.
Марийка Недкова Ценова№204 /01.07.2021г.
Петранка Лилова Генова№206 /01.07.2021г.
Веска Костова Иванова№207 /01.07.2021г.
Драгомир Сълев Симеонов№ 208/01.07.2021г.
Петко Красимиров Петков№ 209/01.07.2021г.
Галина Стефанова Илиевска№210 /01.07.2021г.
Димитър Трифонов Петров№ 211/01.07.2021г.
Мирослав Тодоров Михайлов№ 212/01.07.2021г.
Петя Георгиева Василева№213 /01.07.2021г.
Христо Николаев Тодоров№214 /01.07.2021г.
Маргарита Миладинова Тодорова№215 /01.07.2021г.
Пламен Маринов Иванов№ 216/01.07.2021г.
Марияна Ценова Върбанова№217 /01.07.2021г.
Сашо Сълев Симеонов№218 /01.07.2021г.
Драгомир Петков Додев№ 219/01.07.2021г.
Вилислава Борисова Симеонова№220 /01.07.2021г.
Вили Георгиев Вълов№ 221/01.07.2021г.
Ненка Андреева Василева№222 /01.07.2021г.
Пламен Николаев Николов№223 /01.07.2021г.
Велислав Христов Иванов№224 /01.07.2021г.
Иванета Иванова Пачкова№225 /01.07.2021г.
Стефка Иванова Пачкова№226 /01.07.2021г.
Румянка Петрова Ляскова№227 /01.07.2021г.
Станислав Георгиев Симеонов№229 /01.07.2021г.
Мая Михайлова Тончева№230 /01.07.2021г.
Галя Петкова Кръстева№231 /01.07.2021г.
Валери Иванов Илиев№ 232/01.07.2021г.
Валентин Колев Колев№235 /01.07.2021г.
Грета Валентинова Христова№236 /01.07.2021г.
Нели Стефанова Петрова№ 237/01.07.2021г.
Сашка Валентинова Борисова-Панкова№239 /01.07.2021г.
Красимир Русанов Георгиев№240 /01.07.2021г.
Цветан Ташев Георгиев№ 241/01.07.2021г.
Асен Илиев Попов№ 242/30.06.2021г.
Валентина Огнянова Цветкова№ 243/01.07.2021г.
Петьо Красимиров Цветков№ 244/01.07.2021г.
Уляна Стефанова Симпличева№ 246/01.07.2021г.
Грета Цветанова Ячовска№247 /01.07.2021г.
Никол Ангелова Петкова№248 /01.07.2021г.
Христо Венциславов Маринов№249 /01.07.2021г.
Павел Петров Илиев№250 /01.07.2021г.
Венцислав Методиев Йорданов№251 /01.07.2021г.
Нели Петрова Конова№252 /01.07.2021г.
Красимир Здравков Кръстев№ 253/01.07.2021г.
Юлиян Емилов Кънчев№254 /01.07.2021г.
Мая Огнянова Пандева№ 255/01.07.2021г.
Маргарита Петкова Стефанова№256 /01.07.2021г.
Даниела Иванова Кръстева№257 /01.07.2021г.
Любомир Николаев Купичков№258 /01.07.2021г.
Христо Николов Кисьов№259 /01.07.2021г.
Димитър Цветков Димитров№260 /01.07.2021г.
Биляна Ленкова Борисова№ 262/01.07.2021г.
Любка Александрова Пенчева-Рускова№ 263/30.06.2021г.
Цветозар Димитров Цветков№ 264/01.07.2021г.
Нора Димитрова Цветкова№ 265/01.07.2021г.
Павлина Василева Димитрова№266 /01.07.2021г.
Татяна Иванова Тодорова№ 267/01.07.2021г.
Цветко Ангелов Иванов№268 /01.07.2021г.
Иван Петров Михайлов№269 /01.07.2021г.
Бойко Тодоров Русанов№270 /01.07.2021г.
Преслава Панайотова Лазарова№271 /01.07.2021г.
Ванко Милков Михайлов№272 /01.07.2021г.
Величка Любенова Андреева№273 /01.07.2021г.
Силвия Илиева Иванова№ 274/01.07.2021г.
Паолина Костадинова Иванова№275/01.07.2021г.
МАРИАНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА№277 /01.07.2021г.
Коста Гешев Костов№279 /01.07.2021г.
Димитър Илиев Лебешков№280 /01.07.2021г.
Петя Огнянова Петрова№281 /01.07.2021г.
Мюмюне Асланова Ибрамова№282 /01.07.2021г.
Марио Данаилов Васков№283 /01.07.2021г.
Елена Детелинова Дакова№284 /01.07.2021г.
ЮЗЕИР ТЕЙЗДЖАНОВ ЮЗЕИРОВ№285 /01.07.2021г.
Станислав Георгиев Мандолски№286 /01.07.2021г.
Цветелина Ивова Караиванова№287 /01.07.2021г.
ПЪРВОЛЕТА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА№288 /01.07.2021г.
Вероника Величкова Караиванова№289 /01.07.2021г.
Иван Атанасов Иванов№290 /01.07.2021г.
Невянка Величкова Иванова№291 /01.07.2021г.
Маргарита Симеонова Сарева№292 /01.07.2021г.
Михаил Венков Николов№293 /01.07.2021г.
Иво Георгиев Караиванов№294 /01.07.2021г.
Георги Борисов Гарев№295 /01.07.2021г.
Габриела Георгиева Страхилова№296 /01.07.2021г.
Георгий Рачев Банчев№297 /01.07.2021г.
Сабрин Павлов Асенов№298/01.07.2021г.
Славчо Николаев Атанасов№299 /01.07.2021г.
Кристиян Стефанов Коев№300 /01.07.2021г.
Веселин Величков Караиванов№301/01.07.2021г.
Моника Валентинова Славева№302 /01.07.2021г.
Емилия Венциславова Петкова№303 /01.07.2021г.
Стела Богданова Вечева№305 /01.07.2021г.
Серьожа Милков Мусаков№306 /01.07.2021г.
Даниел Ивайлов Георгиев№307 /01.07.2021г.
ПЕТЪР ВЕЛИСЛАВОВ ЙОРДАНОВ№308 /01.07.2021г.
Десислава Борисова Ванкова№309 /01.07.2021г.
Георги Павлов Пътов№310 /01.07.2021г.
Дейвид Любомиров Митев№311 /01.07.2021г.
Елия Тодорова Петрова№312 /01.07.2021г.
ЕЛЕНА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА№313 /01.07.2021г.
Веска Спасова Дафинова№314 /01.07.2021г.
Пламен Димитров Петракиев№315 /01.07.2021г.
Десислава Атанасова Сашева№316 /01.07.2021г.
Даниела Георгиева Цветанова№317 /01.07.2021г.
Димитрина Кирилова Крумова№318 /01.07.2021г.
Зорница Галинова Димитрова№320 /01.07.2021г.
Борянка Димитрова Стоянова№321 /01.07.2021г.
Йорданка Асенова Николова- Нешова№11 /30.06.2021г.
Митко Христов Томов№ 15/30.06.2021г.
Мартин Иванов Василев№21 /30.06.2021г.
Владимир Милчев Ангелов№120 /30.06.2021г.
Рени Ганчева Тодорова№126 /30.06.2021г.
Иванка Бориславова Габърска№153 /01.07.2021г.
Георги Сашов Беновски№164 /01.07.2021г.
Аделина Генадиева Маврова№ 168/01.07.2021г.
Христинка Трифонова Петкова№ 205/01.07.2021г.
Пламен Максимов Лясков№228 /01.07.2021г.
Наталия Борисова Ефтимова№233 /01.07.2021г.
Стефан Павлов Ефтимов№234 /01.07.2021г.
Валентин Борисов Добриков№238 /01.07.2021г.
Цецка Петева Цветкова№245 /01.07.2021г.
Аспарух Петков Атанасов№131 /30.06.2021г.
Сашо Симеонов Иванов№ 7
Емилия Светославова Караиванова№ 130
Цветан Минков Гашев№ 155
Геновева асенова Петрова№ 179
Христо Владимиров Лашев№ 199
Цветан Николов Кочев№ 304
Илияна Павлова Денкова№261
Йорданка Георгиева Атанасова№ 276
Богданка Николова Иванова№278
Таня Владимирова Генчева№319
Катя Миткова Иванова№ 39
Пелко Пламенов Дамянов№ 125

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения