БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
ЕЛЕНКА АТАНАСОВА ЧЕРВЕНКОВСКА
Анелия Цветанова Ангелова
Данаил Борисов Стойчев
Веселка Лазарова Кардилло
Недка Валентинова Стоянова
Събка Христова Маринова
Яворка Христова Иванова
Катя Маринова Цекова
Генка Петкова Григорова
Сашо Кирилов Печеняков
Мара Илиева Някшолова
Йордан Илиев Димитров
Валентина Цветанова Димитрова
Иван Георгиев Гатев
Христо Георгиев Петров
Виолета Стефанова Наковска
Райна Илиева Черганска
Стефан Великов Баковски
Ива Людмилова Янчева
Галя Григорова Митева
Светла Панова Николова
Стефка Димитрова Парашкевова
Христо Петков Узунски1/08.07.2021г.
Никола Петров Цветанов2/08.07.2021г.
Галина Петкова Ботева3/08.07.2021г.
Венелин Тодоров Вътов4/08.07.2021г.
Елена Стоянова Лазарова5/08.07.2021г.
МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ЕФТИМОВА6/08.07.2021г.
Зафир Йорданов Радулов7/08.07.2021г.
Йордан Атанасов Йорданов8/08.07.2021г.
Красимир Банчев Банчев001/08.07.2021г.
Толя Димитрова Първанова002/08.07.2021г.
Петър Стоянов Петров003/08.07.2021г.
АНДРИАНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА024/08.07.2021г.
МАРИЯНА КРЪСТЕВА МАРИНОВА001/08.07.2021г.
Анита Иванова Христова№ 1/ 08.07.2021 год.
Хасан Мехмедов Караюмер№ 2 / 08.07.2021 год.
Димитрина Андреева Янкова№ 3 /08.07.2021 год.
Румен Розенов Георгиев№ 4 / 08.07.2021 год.
Светослав Димитров Кочев№ 5 / 08.07.2021 год.
Стефан Цветанов Иванов№ 6 / 08.07.2021 год.
Марийка Йосифова Тачева№ 7/ 08.07.2021 год.
Стефка Илиева Борисова№ 8 / 08.07.2021 год.
Ангелина Георгиева Петкова№ 9 / 08.07.2021 год.
Лъчезар Ангелов Цветанов № 10 / 08.07.2021 год.
Албена Добрева Николова№ 11 / 08.07.2021 год.
Румяна Петрова Минчева№ 12 / 08.07.2021 год.
Венелин Петов Илиев№ 13/ 08.07.2021 год.
Калин Боев Райков9/10.07.2021 г.
Камелия Маринова Цекова10/10.07.2021 г.

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения