ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Галинка Симеонова Стоянова01/08.07.2021г.
Петя Динкова Кръстева02/08.07.2021г.
Мария Милева Иванова03/08.07.2021г.
Еленка Петрова Кръстева04/08.07.2021г.
Христо Цветанов Рощенков05/08.07.2021г.
Сергей Маринов Иванов06/08.07.2021г.

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения