ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Мирослав Борисов Милев1/08.07.2021 г.
Алияна Цонева Михайлова2/08.07.2021 г.
Владимир Стефанов Янков3/08.07.2021 г.
Нели Георгиева Михайлова4/08.07.2021 г.
Кудрет Симеонов Занков5/08.07.2021 г.
Георги Стоянов Александров6/08.07.2021 г.
Енчо Ангелов Демирев7/08.07.2021 г.
Зюмбюл Айханова Ибишева8/08.07.2021 г.
Синан Демир Осман9/08.07.2021 г.
Джевдет Синан Осман10/08.07.2021 г.
Любомир Бисеров Асенов11/08.07.2021 г.
Роска Руменова Великова12/08.07.2021 г.
Кадир Арифов Сабриев13/08.07.2021 г.
Росен Дениславов Росенов14/08.07.2021 г.
Христо Тодоров Таренгов15/08.07.2021 г.
Ивайло Христов Таренгов16/08.07.2021 г.
Венцислав Борисов Иванов17/08.07.2021 г.
Даниел Маринов Томов18/08.07.2021 г.
Захари Николов Иванов19/08.07.2021 г.
РОСИЦА ВИТАНОВА МИНЧЕВА20/08.07.2021 г.
Горица Йорданова Горчева21/08.07.2021 г.
Тодор Атанасов Тодоров22/08.07.2021 г.
Елена Ангелова Великова23/08.07.2021 г.
Давид Росенов Момчилов24/08.07.2021 г.
Христо Панталеев Христов25/08.07.2021 г.
Недрет Салиев Алиев26/08.07.2021 г.
Ненчо Тодоров Пенев27/08.07.2021 г.
ПАВЛИНКА СТЕФАНОВА БОРИСОВА28/08.07.2021 г.
Филипка Михайлова Мъстънова29/08.07.2021 г.
Оливер Маринов Боянов30/08.07.2021 г.
Светла Атанасова Сабанова32/08.07.2021 г.
Галя Асенова Ронкова33/08.07.2021 г.
Маринела Стоянова Антонова34/08.07.2021 г.
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ГЕРАСИМОВА35/08.07.2021 г.
Борис Веселинов Цветанов36/08.07.2021 г.
Матей Георгиев Матеев37/08.07.2021 г.
Персиян Златков Маринов38/08.07.2021 г.
Мария Ангелова Монова39/08.07.2021 г.
Ралица Христова Иванова40/08.07.2021 г.
Веселка Симеонова Бъчева41/08.07.2021 г.
Раим Ибраимов Алиев42 / 08.07.2021
Стефан Тончев Туцев43 / 08.07.2021

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения