ВЪЗРАЖДАНЕ

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Тодор Ботев Славеев№001/10.07.2021
Иван Татянов Иванов№002/10.07.2021
Георги Павлов Георгиев№003/10.07.2021
Петранка Леонтиева Георгиева№004/10.07.2021
Виктор Тихомиров Викторов№005/10.07.2021
Любомир Емилов Цонков№006/10.07.2021
Светослав Мянков Филипов№007/10.07.2021
Катя Иванова Цветанова№008/10.07.2021
Георги Асенов Монов№009/10.07.2021
Емил Георгиев Монов№010/10.07.2021
Мирослав Иванов Беремски№011/10.07.2021
Йосиф Димитров Йосифов№012/10.07.2021

Календар

Решения

  • № 205–НС / 12.07.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 11-ти юли 2021 г.

  • № 204–НС / 11.07.2021

    относно: Постановление на РП – Плевен за отказ за образуване на досъдебно производство с указание за съставяне на АУАН

  • № 203–НС / 11.07.2021

    относно: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 152400035.

всички решения