Заседания

Заседание от дата 11.02.2023 от 11:00 часа.

Решения

№ 5-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Наемане на специалисти експерти към РИК за подпомагане дейността на РИК – Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни от произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г.

№ 4–НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Наемане на специалисти-технически сътрудници за подпомагане дейността на РИК–Плевен за периода от назначаването на РИК до 14 дни след произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г.

№ 3-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на РИК–Плевен при произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г.

№ 2–НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Реквизити и начин на защита на печата на Районна избирателна комисия Плевен в изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г.

№ 1-НС / 11.02.2023

ОТНОСНО : Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения и обявяването им от Районна избирателна комисия Плевен в изборите за Народно събрание на 2 Април 2023г.

Календар

Решения

  • № 88-НС / 22.03.2023

    относно: Формиране на единен номер на СИК на територията на лечебно заведение ,,МБАЛ-Кнежа”, община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 87-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

  • № 86-НС / 21.03.2023

    относно: Назначаване на ПСИК на Община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за народни представители на 2 Април 2023г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

всички решения