Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 188-ПВР/НС
Плевен, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители 14 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „Има такъв народ” с вх.№ 488/13.11.2021г., вх.№ 489/13.11.2021г., вх.№ 490/13.11.2021г. КП „ГЕРБ-СДС” с вх.№ 485/13.11.2021г., Коалиция „Демократична България-обединение” с вх.№ 495/13.11.2021г., Коалиция „БСП за България” с вх.№ 498/13.11.2021г., „Движение за права и свободи” с вх.№ 501,502,503/13.11.2021г. на РИК Плевен, с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември  2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И :

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700042

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700042, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700042, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700009, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700009, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700010

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700010, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700010, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700012

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700011, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700011, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700011, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700011, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100012

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152100012, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152100012, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400016, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400017, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400055

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400055, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400055, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400064

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400064, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400064, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400120

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400120, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400120, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400204, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400204, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400206, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400206, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400206, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600028

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151600028, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  151600028, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400033

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400033, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600006

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 151600006, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател  на СИК  151600006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600018

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151600018, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател  на СИК  151600018, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151600008, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член  на СИК  151600008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100010

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152100010, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152100010, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 151600029

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 151600029, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  151600029, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700014, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700014, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400204, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

ОСВОБОЖДАВА зам.-председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.-председател на СИК  152400206, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400101

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400101, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400101, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400051

ОСВОБОЖДАВА председател  на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400051, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400210

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400210, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400207

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400207, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400207, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400131

НАЗНАЧАВА член на СИК  152400131, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения