19.11.2021

Съобщение - образец на бюлетина за Президент и вицепрезидент

05.11.2021

График за раздаване на материали

График за раздаване на методически указания и други материали на ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ на СИК в Община Плевен


 

Място: ФОАЙЕ НА ЗАЛА "КАТЯ ПОПОВА" - Плевен

Дата: 09.11.2021 г. (вторник)

Час: 10:30 до 18:00 часа

 За СИК с номера и район:

- р-н Дружба СИК от 152400001 - 152400033

- р-н Сторгозия СИК от 152400034 - 152400064

- За СИК в населени места на територията на общината от 152400200 - 152400234


Дата: 10.11.2021 г. (сряда)

Час: 10:30 до 18:00 часа

 За СИК с номера и район:

- р-н Юнско Въстание СИК от 152400065 - 152400082

- р-н Мизия СИК от 152400083 - 152400127

- За всички подвижни и болнични секции, дом за стари хора Бохот и Затвора Плевен.

 

05.11.2021

Обучително видео за членове на СИК - Избори 14.11.2021 г.

03.11.2021

СИК за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва: ТУК

02.11.2021

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Уведомяваме избирателите, политическите партии и коалиции и  всички заитересовани страни, че обучението на съставите на СИК с машинно гласуване ще се осъществи дистанционно чрез платформа Teams по следния график:

 

1. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РИК и СИК

Дата: 05.11.2021 г.

Час: 18:30 ч.

Времетраене: 60 мин

ЛИНК ЗА СРЕЩАТА: СРЕЩА 05.11.2021 >


2. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Дата: 06.11.2021 г.

Час: 16:00 ч.

Времетраене: 40 мин

ЛИНК ЗА СРЕЩАТА: СРЕЩА 06.11.2021 >


3. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Дата: 07.11.2021 г.

Час: 16:00 ч.

Времетраене: 40 мин

ЛИНК ЗА СРЕЩАТА: СРЕША 07.11.2021 >


 Молим всички участници да се присъединяват 10 минути преди началото на срещата

В зависимост от езика на браузъра след натискането на линка трябва да се избере "Продължи с този браузър" или "Continue on this browser"

 

ПЪЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА И НАСТРОЙКА НА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК - Инструкция за работа и настройка

01.11.2021

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГЛАСУВАНЕТО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

С Решение №830-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК се определя организацията на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни редставители на 14 ноември 2021 г.

29.10.2021

Съобщение

Съгласно т. 7 на решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК

се публикуват предпечатните образци на бюлетината.

 

Предпечатен образец на бюлетина

29.10.2021

Съобщение

Съгласно т. 7 на решение № 617-ПВР/НС от 24.09.2021 г. на ЦИК

се публикуват предпечатните образци на бюлетината.

 

Предпечатен образец на бюлетина

28.10.2021

ОБУЧИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

28.10.2021

Съобщение

    РИК Плевен уведомява политическите партии, коалиции и  инициативни комитети, участващи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или за народни представители на 14.11.2021 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници или заместващи застъпници:

 1. При постъпване на искането за регистрация на застъпници или заместващи застъпници следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ трите имена, единен граждански номер на лицата и точното наименование на партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат за регистрация. Не се допуска изпращането на този файл до ел. поща на РИК-Плевен или прилагането му по друг начин. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Представлявящият/представляващите или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия/представляващите партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

2-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа.

2-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

2-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel ).

2-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа.

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия, коалиция или инициативния комитет, че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен. Представляващият/представляващите или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия/представляващите партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

3-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 55-ПВР/НСот изборните книжа.

3-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

3-3. Списък на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel).

3-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници Приложение № 56-ПВР/НС от изборните книжа.

! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. са описани в Решение № 707-ПВР/НС/11.10.2021 г. на ЦИК.

 1. Едно лице може да бъде застъпник само на една кандидатска листа, освен в случаите, когато е предложено от партия или коалиция, регистрирала кандидатски листи и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, и в изборите за народни представители. Застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция. Кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

4-1. Списък на партиите и коалициите с опция за комбинирана регистрация на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за народни представители:

4-1-1. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

4-1-2. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

4-1-3. КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

4-1-4. ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

4-1-5. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

4-1-6. ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

4-1-7. ПП ВОЛЯ

4-1-8. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

4-1-9. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

4-1-10. ПП ПРАВОТО

4-1-11. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

4-1-12. ПП АТАКА

 

    РИК Плевен уведомява политическите партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. за следните задължителни изисквания и приложения към списъка с упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет:

 1. При постъпване на предложението по образец за публикуване на списък с представители следва задължително да се приложи на електронен носител - файл във формат Excel, съдържащ: трите имена, единен граждански номер на лицата, номер и дата на пълномощното и точното наименование на партията, коалицията или инициативния комитет, които ги предлагат за публикуване. Не се допуска изпращането на този файл до ел. поща на РИК-Плевен или прилагането му по друг начин. Преписки без приложен електронен носител със записан файл по образец ще се оставят без движение до отстраняване на нередовностите.
 2. Всяка партия или коалиция следва да изготви Списък с имената, единния граждански номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да я представляват в изборния ден. Списъкът(1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител - файл във формат Excel) се подписва от представляващия партията, коалицията, инициативния комитет или от изрично упълномощено от него лице и се предава до 13 ноември 2021г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата.

! Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. са описани в Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК.

 

 1. Едно лице може да бъде упълномощен представител само на една партия, коалиция или инициативен комитет.

 

 1. В изборния ден представителите не са обвързани с конкретна избирателна секция в страната или извън страната. В избирателната секция в изборния ден и при въвеждане на данните от протоколите на СИК в РИК може да присъства само един представител от всяка партия, коалиция или инициативен комитет. Кандидатски листи за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на една и съща партия/коалиция може да бъдат представлявани едновременно от един представител в една избирателна секция в изборния ден. От една и съща партия, коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

4-1. Списък на партиите и коалициите с опция за комбинирана регистрация на представители в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за народни представители:

4-1-1. ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

4-1-2. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

4-1-3. КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

4-1-4. ПП БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)

4-1-5. ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

4-1-6. ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”

4-1-7. ПП ВОЛЯ

4-1-8. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

4-1-9. ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

4-1-10. ПП ПРАВОТО

4-1-11. ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

4-1-12. ПП АТАКА

21.10.2021

Съобщение

РИК 15 – Плевенски обявява, че в 344 Секционни избирателни комисии на територията на изборния район,  ще се проведе машинно гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Списък СИК с машинно гласуване.

В 69 СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЩЕ СЕ ГЛАСУВА С ДВЕ МАШИНИ. Проверете ТУК.

13.10.2021

Съобщение

На вниманието на кандидатите в кандидатските листи в изборите за народно събрание на 14.11.2021 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 161 от ИК - Кандидат, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, с изключение на кандат за общински съветник, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. 

12.10.2021

Съобщение

Районна избирателна комисия – Плевен напомня, че избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 30.10.2021 г включително, в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено лично или от упълномощено лице, или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страниците на общинските администрации по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).

Избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 30 октомври 2021 г включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това в срок до 08.11.2021 г включително и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

10.10.2021

Съобщение относно ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На внимане на членовете на СИК

Информация за еднократно възнаграждение на членовете на СИК/ПСИК за произвеждане на изборите на 14 ноември 2021 г. съгласно методика, както следва:

Основно възнаграждение:

Председател – 130 лв.

Заместник-председател – 120 лв.

Секретар – 120 лв.

Член – 100 лв.

Допълнително възнаграждение:

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер:

- 15 лв. на всеки участвал.

Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на

- 30 лв. на всеки участвал в предаването.

 

При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на членовете на СИК/ПСИК се изплаща възнаграждение, както следва:

Основно възнаграждение:

Председател – 105 лева

Заместник-председател – 95 лева

Секретар – 95 лева

Член – 80 лева

Допълнително възнаграждение:

За получаването на устройствата за машинно гласуване, бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер:

- 15 лв. на всеки участвал.

Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на

- 30 лв. на всеки участвал в предаването.

За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган в страната, членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и специалистите получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението.

04.10.2021

Съобщение

Избиратели, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Петнадесети Изборен район-Плевенски информира за сроковете, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите Народно събрание на 14.11.2021 г.

Крайният срок за подаване на предложения за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г. е 12.10.2021 г. - 17:00 ч.

Предложенията за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 14.11.2021г., се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.


Към предложението за регистрация на кандидатски листи на партии и коалиции (Приложение №73-НС) се прилагат:


1. Заявление – декларация по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК (Приложение № 78-НС) от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 1 (че е предложен за регистриране само от една партия или коалиция), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК;


2. Пълномощно на лицето, изрично упълномощено да представлява партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато предложението и документите се подписват и/или се подават от упълномощено лице.


3. Предложението, следва да се представи и на технически носител в Еxcel формат.


Към предложението (Приложение №74-НС) от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14.11.2021 г. се прилагат:


1. Списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ не по-малко от едно на сто от избирателите с постоянен адрес на територията на съответния изборен район, но не повече от 1000 избиратели с постоянен адрес на територията на изборния район. Подписите на избирателите се полагат пред член на инициативния комитет. Избирателят вписва имената си, ЕГН и постоянен адрес. Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител, определен с Решение №553-НС от 17.09.2021 г.


2. Заявление – декларация (Приложение № 78-НС)по чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията на Република България и по чл. 254, ал. 4 ИК (че е предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район), както и че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 ИК.


3. Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

27.09.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 14.11.2021 Г.

Районната избирателна комисия в Петнадесети Изборен район-Плевенски информира за сроковете, условията и реда за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021 г.

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, насрочени за 14.11.2021г. е 04.10.2021 г. - 17:00 ч.

Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в указаните срокове.

Към заявлението (Приложение №66-НС) се прилагат:


1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;
3. Декларация по образец (Приложение №69-НС), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;
4. Банков документ по чл. 129, ал. 1 ИК за внесен депозит в размер на 100 лв. Банковата сметка на Централна избирателна комисия, по която се внасят депозити за регистрация на инициативни комитети съгласно чл.129, ал. 1 от изборния кодекс е:
БНБ, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

IBAN BG85 BNBG 9661 3300 1070 03
5. Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;
6. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения