Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 190-ПВР/НС
Плевен, 14.11.2021

ОТНОСНО: Преминаване към гласуване с хартиени бюлетини в СИК 153900009 в община Кнежа

В РИК Плевен е постъпил констативен протокол за СИК № 153900009 в Община Кнежа, от който се установява, че четецът на карти на СУМГ не функционира правилно. В СИК е преустановено гласуването с машина.

Приложен е Протокол за наличие на предпоставки по чл.269 от ИК, както и Констативен протокол, подписан от техник на Сиела Норма.

Предвид изложеното и съобразявайки се с разрешение на ЦИК от 14.11.2021г, РИК Плевен

Р Е Ш И:

         В СИК 153900009  гласуването да продължи с хартиени бюлетини.

         На СИК  153900009 да бъдат раздадени  приложения както следва: Приложение 102-ПВР-хм,  Приложение 103-ПВР-кр., Приложение 110-НС-хм,  Приложение 111-НС-кр по определения от РИК ред.

         С решението да бъдат запозната  Общинската администрация и длъжностните лица, определени със Заповед на Кмета по организацията и провеждане на изборите на 14.11.2021г.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 14.11.2021 в 11:58 часа

Календар

Решения

  • № 220–ПВР / 22.11.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

  • № 219-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 218-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения