Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 202-ПВР
Плевен, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в ОБЩИНА Никопол при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение  от КП „БСП за България” с вх. № 570/17.11.2021г. на РИК за промяна в състав на СИК в Община Никопол, при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

       Р Е Ш И:

  1. ПРОМЯНА в СИК 152100009

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152100009, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152100009, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

    УТВЪРЖДАВА актуален към 18.11.2021г. списък със съставите на СИК в Община Никопол в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 220–ПВР / 22.11.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

  • № 219-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 218-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения