Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 203-ПВР
Плевен, 18.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП”ГЕРБ-СДС”  с вх.№575/18.11.2021г., 579/18.11.2021г., №580/18.11.2021г.,. и №581/18.11.2021г. и №585 и 594/18.11.2021г, на КП”БСП за БЪЛГАРИЯ ” с вх.№587/18.11.2021г. и вх.№577/18.11.2021г., на ПП ,,Движение за права и свободи” с вх.№572/17.11.2021г., вх.№592/18.11.2021г и вх.№593 597/18.11.2021г ,  вх.№571/17.11.2021г. и на КП ,,Демократична България-Обединение” с вх.№588/18.11.2021г. и ПП ,,Има такъв народ” с вх.№590 и 596/18.11.2021г. с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И :

 1. ПРОМЯНА в СИК №1516000003

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №151600003, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №151600003, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №1516000012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151600012,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №151600012, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №1516000024

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК №151600024,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  №151600024, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №153900012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №153900012,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №153900012, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №153900013

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №153900013,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №153900013, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000025

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК №151000025,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК №151000025, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152300001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300001,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152300001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152300002

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300002,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152300002, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800016

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №150800016,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК №150800016, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400101

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400101,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400101, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400213

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК №152400213,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  №152400213, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800006

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №150800006,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №150800006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000001

ОСВОБОЖДАВА  председател на СИК №151000001,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК №151000001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000017,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000017, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000023

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000023,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000023, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152300004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300004,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152300004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152300004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300004,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152300004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152300004

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК №152300004,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК  №152300004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152300007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300007,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152300007, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151100016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151100016,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151100016, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150300008

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №150300008,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК №150300008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000011,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000011, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000022,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000032

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000032,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000032, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400066

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400066,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400066, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №153900022

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №153900022,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК №153900022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152700001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152700001,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152700001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152700002

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152700002,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152700002, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №153700002

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №153700002,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК №153700002, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №153700030

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №153700030,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №153700030, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400007,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400007, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400008,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400019

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400019,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400019, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400021

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК №152400021,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  №152400021, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400039

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №152400039,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №152400039, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400023

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400023,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400023, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400060

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №152400060,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №152400060, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400062

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400062,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400062, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400064

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК №152400064,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на  СИК №152400064, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400096

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400096,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400096, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400097

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400097,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152400097, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400102

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №152400102,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №152400102, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400102

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400102,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152400102, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400111

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК №152400111,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК  №152400111, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400111

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400111,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №152400111, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400117

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400117,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК  №152400117, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400125

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400125,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на  СИК №152400125, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400127

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400127,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК  №152400127, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400203

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400203,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400203, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400205,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400232

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400232,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400232, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №1510000021

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №1510000021,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК  №1510000021, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №1510000027

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №1510000027,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК  №1510000027, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

УТВЪРЖДАВА актуален към 18.11.2021г. списък със съставите на СИК в Област Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 18.11.2021 в 17:59 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения