Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 204–ПВР
Плевен, 18.11.2021

ОТНОСНО: Наемане на технически сътрудник за подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021г.

Във връзка с подпомагане дейността на РИК – Плевен при приемане на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаване на книжата в ЦИК при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на Републиката на  21 ноември 2021 г. е налице необходимост от допълнително наемане на технически сътрудник.

На основание чл. 63 от Изборния кодекс, във връзка с Решение
№ 542-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия – Плевен,

Р Е Ш И:

 Наема за специалист-технически сътрудник към РИК – Плевен по смисъла на т. 8 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК: Теодора Илиева Митева, ЕГН *********, с административен адрес: град Плевен, ул. „Странджа” № 40, считано от  20.00 часа на 21.11.2021 г. до приключване на подготовката за предаване на книжата на ЦИК при провеждане избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021г.    

            Определя на Теодора Илиева Митева, ЕГН*********, с административен адрес: град Плевен, ул. „Странджа” № 40, възнаграждение по т. 8 и т. 11 от Решение № 542-ПВР/НС от 16 септември 2021г. на ЦИК, което да се включи в гражданския договор между лицето и Областна администрация Плевен.        

     Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна  комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

  • № 220–ПВР / 22.11.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

  • № 219-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 218-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения