Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 207-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в ОБЩИНА Кнежа при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от Коалиция „ГЕРБ-СДС” с вх. №598/19.11.2021г., Коалиция „БСП за България” с вх.№ 617/19.11.2021г., ПП ”Има такъв народ” с вх. № 600/19.11.2021г и КП”Демократична България-Обединение” с вх. №623/19.11.2021г.,  на РИК за промяна в състави на СИК в Община Кнежа, при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

1.ПРОМЯНА в СИК 153900008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900008, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900008, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900022, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900023

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153900023, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153900023, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900022, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900013

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900013, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900013, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900009, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900009, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900022

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153900022, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153900022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900002

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153900002, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153900002, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900003

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900003, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900003, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900004, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153900004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153900004

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153900004, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  153900004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

    УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със състави на СИК в Община Кнежа в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения