Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 208-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Закриване на СИК 151600034-Covid 19 и ПСИК 151600035- Covid 19 в община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпила е Заповед № 1188/19.11.2021г. на кмета на община Левски с вх.№ 599/19.11.2021г. на РИК, с която се иска закриване на СИК 151600034-Covid 19 и ПСИК 151600035- Covid 19  при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 от ИК и Заповед № 1188/19.11.2021г. на кмета на община Левски, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

            Закрива СИК № 151600034-Covid 19, намираща се в гр.Левски ул.”Никола Вапцаров” № 5 в сградата на „МБАЛ-Левски” ЕООД и ПСИК № 151600035-Covid 19, намираща се в гр.Левски бул.”България” № 58 стая 321, поради недостатъчен брой гласоподаватели.

            Да се анулират издадените на членовете на комисиите удостоверения.

    УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със състави на СИК в Община Левски в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

  • № 220–ПВР / 22.11.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

  • № 219-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 218-ПВР / 21.11.2021

    относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения