Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 209-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „Има такъв народ“ с вх. № 613/19.11.2021г., вх.№ 631/19.11.2021г. и ПП”Движение за права и свободи” с вх. № 618/19.11.2021г. и КП”Демократична България-Обединение” с вх. № 626/19.11.2021г. на РИК за промяна в състави на СИК в Община Плевен, при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400109

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400109, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400109, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400065

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400065, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател 152400065, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400080

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400080, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател 152400080, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400081

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400081, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400067

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400067, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400067, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400107

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400107, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400107, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400122

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА секретар на СИК  152400122, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400066

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400066, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400068

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400068, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400068, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400018

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400018, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400018, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400020

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400020, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400020, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400024

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400024, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400029

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400029, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА председател на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400201

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400201, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400201, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400131

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400131, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400131, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400220

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  152400220, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400040

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400040, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400040, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400049

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400049, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400049, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400089

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400089, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400089, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400107

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400107, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400107, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400204

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400204, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400226

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400226, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400046

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400046, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400046, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400093

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152400093, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

 

    УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със съставите на СИК в Община Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения