Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 211-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в ОБЩИНА Пордим при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП „Има такъв народ” с вх. № 611/19.11.2021г. и ПП”Движение за права и свободи” с вх. № 620/19.11.2021г.  на РИК за промяна в състави на СИК в Община Пордим, при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152700006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152700006, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152700006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152700007

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152700007, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152700007, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152700001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152700001, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  152700001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

    УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със съставите на СИК в Община Пордим в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения