Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 212-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК в ОБЩИНА Червен бряг при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП „БСП за България“ с вх. № 616/19.11.2021г. и КП”Демократична България-Обединение” вх. № 621 и 624/19.11.2021г.на РИК за промяна в състави на СИК в Община Червен бряг, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700016

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700016, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700016, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700005

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700005, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700005, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700014

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700014, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700014, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700003

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700003, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700003, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700004

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700004, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700005

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700005, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700005, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700031

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700031, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

 НАЗНАЧАВА член на СИК  153700031, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

    УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг в приложение, неразделна част към настоящето решение.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения