Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 215-ПВР
Плевен, 19.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП”Изправи се БГ!Ние идваме!”  с вх.№637/19.11.2021г. на РИК с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

Р Е Ш И :

 1. ПРОМЯНА в СИК №1523000006

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №1523000006, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №1523000006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152300005

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152300005,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152300005, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800010

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №150800010,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №150800010, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №150800008,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №150800008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800009

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №150800009,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №150800009, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800012

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №150800012,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000012, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №150800013

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №150800013,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №150800013, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК150800014

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК №150800014,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  №150800014, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151600030

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №151600030,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151600030, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400071

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №152400071,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400071, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400075

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №152400075,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК  №152400075, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400126

ОСВОБОЖДАВА член  на СИК №152400126,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК  №152400126, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №152400225

ОСВОБОЖДАВА  член  на СИК №152400225,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член  на СИК №152400225, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000011

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000011, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000011, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК №151000008

ОСВОБОЖДАВА член на СИК №151000008,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК №151000008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

УТВЪРЖДАВА актуален към 19.11.2021г. списък със съставите на СИК в Област Плевен в приложение, неразделна част към настоящето решение.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 19.11.2021 в 18:20 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения