Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 216-ПВР
Плевен, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от ПП ,,Има такъв народ” с вх.№ 638/20.11.2021г.,642/20.11.21г.,вх.№651/20.11.2021г., и с вх.№ 652/20.11.2021г., Коалиция ”Демократична България-Обединение” с вх. № 640/20.11.2021г., с вх. № 659/20.11.2021г., вх. № 656/20.11.2021г. и с вх. № 662/20.11.2021г КП”ГЕРБ-СДС” с вх.№ 645/20.11.2021г., вх.№ 653/20.11.2021г., вх.№ 654/20.11.2021г., ПП „Движение за права и свободи” с вх.№ 647/20.11.2021г. и вх.№ 6615/20.11.2021г., Коалиция „БСП за България” с вх.№ 649/20.11.2021г. с изискуемите към предложенията документи, за промяна в състави на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката втори тур на 21.11.2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И :

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400073

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК № 152400073, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК № 152400073, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400117

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400117,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400117, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700006 ,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700015,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700015, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700022

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700022,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700022, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700024

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700024,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 153700024,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700027

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700027,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 153700027,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700030

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700030,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700030,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700033

ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700033,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА председател на СИК 153700033,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700033

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700033,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700033,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700017,съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700017,съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400093

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400093, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400134

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400134, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400134, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400135

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400135, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400135, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153900023

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153900023, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 153900023, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400001

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400017

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400025

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400030

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400079

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400079, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400085

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400205

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400219

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400219, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400219, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400101

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400101, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400101, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 150300006

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400006, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400006, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 151000008

ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 151000008, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 151000008, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 151000004

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 151000004, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 151000004, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 151100012

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151100012, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151100012, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153900003

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153900003, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153900003, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400030

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400092

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400092, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 152400075

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

33.ПРОМЯНА в СИК № 150300016

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 150300016, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

34.ПРОМЯНА в СИК № 151000029

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 151000029, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 151000029, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700036

ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА секретар на СИК 153700036, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК № 153700015

ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700015, съгласно горепосоченото  предложение и анулира издаденото  му удостоверение.

НАЗНАЧАВА член на СИК 153700015, съгласно горепосоченото  предложение и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василка Николова Митева

Секретар: Пламен Тодоров Иванов

* Публикувано на 20.11.2021 в 18:40 часа

Календар

Решения

 • № 220–ПВР / 22.11.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за президент и вицепрезидент на 14-ти ноември 2021г.-втори тур на 21.11.2021г.

 • № 219-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на председател на СИК №151600029 в Община Левски при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 218-ПВР / 21.11.2021

  относно: Назначаване на зам.председател на СИК №152400004 в Община Плевен при произвеждане на избор за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения