№ 93-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 92-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

№ 91-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 90-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК в Община Никопол, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 89-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване състав на СИК на територията на Затвора – Белене, Община-Белене за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 88-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единни номера на ПСИК на територията на Община Белене, Област Плевен и назначаване съставите на ПСИК в Община Белене, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

№ 87-ЕП/НС / 29.05.2024

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 86-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на секционна избирателна комисия на територията на Затвора – Белене, Община-Белене и формиране на единен номер на секционна избирателна комисия на територията на Затвора – Белене, Община-Белене в изборен район 15-ти Плевенски за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

№ 85-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване състав на СИК на територията на Затвора – Плевен, Община-Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 84-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Назначаване съставите на ПСИК в Община Гулянци, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 83-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единни номера на ПСИК на територията на Община Червен бряг, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 82-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единни номера на ПСИК на територията на Община Искър, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 81-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на СИК в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД на територията на Община Плевен, обл. Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 80-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на СИК в МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД на територията на Община Плевен, обл. Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 79-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на СИК в Дом за стари хора – с.Бохот на територията на Община Плевен, обл. Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за Народно събрание на 09.06.2024г., в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 78-ЕП/НС / 27.05.2024

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 77-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единни номера на ПСИК на територията на Община Левски, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 76-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на ПСИК на територията на Община Никопол, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 75-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Гулянци, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

№ 74-ЕП/НС / 22.05.2024

ОТНОСНО : Формиране на единен номер на ПСИК на територията на община Кнежа, Област Плевен при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Календар

Решения

  • № 93-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 92-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 91-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения