Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 63-ЕП/НС
Плевен, 13.05.2024

ОТНОСНО: Назначаване съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпило е предложение от Кмета на Община Плевен с изх. № ИЗБ-1-92-7313-2/10.05.2024г, заведено в РИК - Плевен с вх. № 102 от 10.05.2024 г. Към писмото е представено писмено предложение на Кмета на общината за състав на Секционните избирателни комисии  на територията на Община Плевен, Област Плевен, заедно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 на Изборния кодекс. При консултациите е постигнато съгласие между участниците по отношение на състава на Секционните избирателни комисии на територията на Община Плевен,  Област Плевен.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т.4, чл.89, ал.1, чл.91, ал.11на Изборния кодекс и Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия - Плевен

 

 

Р Е Ш И :

 1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в Община Плевен, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски., съгласно Приложение №1 към настоящото решение:
 2. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в Община Плевен, Област Плевен.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.05.2024 в 17:57 часа

Календар

Решения

 • № 93-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

 • № 92-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

 • № 91-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения