Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 64-ЕП/НС
Плевен, 13.05.2024

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в Област Плевен при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

Постъпило е предложение от КП “БСП за БЪЛГАРИЯ“, чрез упълномощения представител Атанас Цветомиров Атанасов с вх. № 115/13.05.2024г. на РИК за промяна в състава на СИК в Община Червен бряг

            Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5, във връзка с т. 4 от ИК, РИК-Плевен

 

 

Р Е Ш И:

 

 

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК съгласно горепосоченото предложение и анулира издадените им удостоверения.

           2.НАЗНАЧАВА членове на СИК  съгласно горепосоченото предложение и им издава удостоверения съгласно ИК.

           3.УТВЪРЖДАВА актуален към 13.05.2024г. списък със съставите на СИК в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.05.2024 в 17:58 часа

Календар

Решения

  • № 93-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 92-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 91-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения