Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 65-ЕП/НС
Плевен, 13.05.2024

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на РИК, представители на различни партии и коалиции, за получаване на бюлетини от „Печатница на БНБ” АД при произвеждане на в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

    На основание чл.209 от ИК, Решение №3265-ЕП/НС от 8 май 2024г. на ЦИК, и писмо на ЦИК-ЕП/НС-10-343/09.05.2024г. предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на „Печатница на БНБ” АД под контрола на Министерството на финансите, по предварително съгласуван с ЦИК график.

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.13 от ИК, РИК-Плевен.

                                                            Р Е Ш И:

I.Упълномощава следните свои представители:

1. Моника Събева Чочева-Лилакова с ЕГН *******, тел.******

2. Наташа Людмилова Колева с ЕГН ******, тел.******

II. Упълномощава резервни представители (участват при невъзможност на лице/лицата по т.I):

1. Светлана Маринова Дерекова с ЕГН ******, тел.*******

2. Васил Цветославов Габровски с ЕГН ******, тел.******

Които:

1.Да приемат бюлетините от „Печатница на БНБ” АД (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на РИК и областна администрация Плевен график и подпишат съставения протокол за предаването им, съгласно т.14 на Решение №3265-ЕП/НС от 8 май 2024г. на ЦИК.

2.Да съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация- Плевен, съгласно т.15 на Решение №3265-ЕП/НС от 8 май 2024г. на ЦИК.

3.Да подпишат и отразят върху лентата, с която се запечатват определените от Областния управител помещения за съхранение на бюлетините, датата и часа на поставяне на лентата, съгласно т.17 на Решение №3265-ЕП/НС от 8 май 2024г. на ЦИК.

         Решението може да се оспори пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл.73, ал.1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 13.05.2024 в 18:00 часа

Календар

Решения

  • № 93-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кнежа, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

  • № 92-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Жалба от Валери Пламенов Лачовски, в качеството му на пълномощник та Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ – СДС” за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 91-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: Назначаване съставите на ПСИК в Община Червен бряг, Област Плевен за произвеждане в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

всички решения