Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 169– НС
Плевен, 26.03.2017

ОТНОСНО: Сигнал от инж.Ивайло Иванов Христов, - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР

Постъпил  е сигнал от  Сигнал от  инж.Ивайло Иванов Христов,  - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР, заведен в  РИК-Плевен с вх.№450 от 26.03.2017. в 17.00 часа, в който се твърди,  че при посещение в СИК №151100014 с.Крушовица е установил, че лицето Енгин Кючуков – кандидат за народен представител от ДПС в 15 МИР- Плевен е регистриран , като представител на партия в посочената секция и през целия изборен ден присъства в изборното помещение. Сигнализирал е дежурния полецай и твърди, че представенот му пълномощно  е от партия ДПС, което е различно от удостоверение, издадено от РИК-Плевен. Счита, че с присъствието си Кючуков влияе на вота на избирателите.Прилага „снимка на списъка на присъстващите в изборното помещение лица”. Моли за вземане на отношение от страна на РИК-Плевен

След като се  запозна с изнесените факти и обстоятелства в подадения сигнал, проведен разговор по телефона с Председателя на СИК №151100014  Галя Иванова Денева – Кръстева, проверка на място от представители на РИК-Плевен в по ранен час на деня и разговор с г-н Енгин Кючуков  се установи, че  твърденията в него са неоснователни и същия следва да бъде отхвърлен.

 В часовете преди обяд  е извършена проверка за начина на протичане на изборния ден от трима членове на РИК-Плевен, като  не е установено присъствие на г-н Енгин Кючуков – кандидат за народен представител от ДПС в 15 МИР- Плевен, както се твърди в сигнала за негово присъствие през целия изборен ден. От проведен разговор по телефона с Председателя на СИК №151100014  Галя Иванова Денева – Кръстева, същата твърди , че г-н Кючуков е посетил  секционната комисия, като се  е легитимирал, като кандидат за народен представител, а по погрешка същия е вписан в Списъка на присъстващите в изборното помещение лица.

 Отделно от това РИК-Плевен намира, че подадения сигнал от инж. Ивайло Иванов Христов, също  кандидат за народен представител  в  Петнадесети изборен район-Плевенски и като такъв,  също е извършил посещение  в качеството си на кандидат за народен представител в СИК 151100014. Приложил е  снимка на списък на присъстващите в изборното помещение лица, която е неясна  и нечетлива и няма данни от кой е изготвена.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.17 от ИК, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен подадения сигнал от Сигнал от  инж.Ивайло Иванов Христов,  - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР, заведен в  РИК-Плевен с вх.№450 от 26.03.2017. в 17.00 часа.

Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 26.03.2017 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 171-НС / 27.03.2017

    относно: Относно служебно превъвеждане на секционни протоколи с №№ 152400088 и 152400211, поради открити явни грешка.

  • № 170-НС / 27.03.2017

    относно: Анулиране на потвърдена разписка, поради открита явна фактическа грешка.

  • № 169– НС / 26.03.2017

    относно: Сигнал от инж.Ивайло Иванов Христов, - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР

всички решения