23.03.2017

Съобщение

ГРАФИК

На дежурните магистрати и служители от прокуратури на територията на Изборен райн 15 – Плевенски

 

Прокуратура

Дежурни

Адрес

Телефон

Електронен адрес

Военно-окръжна прокуратура – София

Телефон за постоянна връзка: 02/92160 37 Факс: 02/9819349 Електронен адрес за постоянна връзка: [email protected]ргb.bg

военен следовател полковник ЕМИЛ СТОЙНЕВ ХАНДЖИЙСКИ

сградата на военно - следствен участък - гр. Плевен, бул."Владимир Вазов” /срешу № 25/ 08.30ч.- 19.00ч.

064/847 460

0887 293 869

[email protected]

Окръжна прокуратура - Плевен

Иво Йолов – Зам. Административен ръководител – Зам. Окръжен прокурор

 

0882 114 126

064/ 801 778

 

Райнна прокуратура – Плевен

За 25.03.2017

Владимир Николов – Административен ръководител – районен прокурор

 

064/ 823 528

0889 114 964

 

Теодора Иванова – гл. Специалист „Административна дейност“

 

064/ 830 453

0885 526 061

 

Галина Василева – съдебен секретар

 

064/ 800 742

0876 275 727

 

 

Райнна прокуратура – Плевен

За 26.03.2017

Владимир Николов – Административен ръководител – районен прокурор

 

064/ 823 528

0889 114 964

 

Петя Китова – съдебен администратор

 

064/ 800 420

0882 254 977

 

Веселина Лачкова – съдебен секретар

 

064/ 800 742

0888 227 737

 

Райнна прокуратура – Никопол

За 25.03.2017

Стефан Александров Димитров – ИД Административен ръководител

 

064/ 889 154

0882 114 197

 

Мария Николова – съдебен деловодител

 

064/ 889 153

0878 510 452

 

Райнна прокуратура – Никопол

За 26.03.2017

Стефан Александров Димитров – ИД Административен ръководител

 

064/ 889 154

0882 114 197

 

Дарина Стоянова Фердинандова – Административен секретар

 

064 889 153

0882 241 959

 

Районна прокуратура - Левски

Чавдар Мънев – Административен ръководител – Районен прокурор

 

0893 305 535

0650/86405

 

 

22.03.2017

Съобщение

ГРАФИК

 

 ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ГР. ПЛЕВЕН 25.03.2017Г. (СЪБОТА)

 

           

№ на СИК

Часове

1

СИК № 12 до № 21

СИК №022 до СИК№ 033

 

СИК от №006 до № 009

СИК  № 116 до № 119

 СИК № 093 до СИК №100

13.00 ч.

 

 

15.30 ч.

2

СИК №001

СИК от №002 до СИК №004

СИК №005

СИК №010 и 011

СИК№ 109

 

СИК №071 и №072

 СИК №70

СИК № 075

СИК № 076

СИК № 073

СИК № 074

 от СИК № 125 до СИК № 127

13.00 ч.

 

 

 

 

 

 

15.30 ч.

3

СИК № 034 до СИК № 038

от СИК № 049 до СИК  № 56

 

от СИК № 057 до СИК № 060

 от СИК № 061 до СИК № 064

13.00 ч.

 

 

15.30 ч.

4

от СИК № 065 до СИК № 069

СИК № 078 и СИК № 079

от СИК № 039 до СИК № 048

СИК № 088 и  № 089

 

СИК № 077

от  СИК № 080 до СИК№ 082

13.00 ч.

 

 

 

 

16.00 ч

5

СИК № 090 и СИК№ 091

СИК № 107 и СИК№ 108

СИК № 092

СИК № 101

от СИК № 102 до СИК № 104

СИК № 105 и СИК № 106

 

 от СИК № 083 до СИК № 086

СИК № 087

СИК № 120 до СИК№ 124

от СИК № 110 до СИК № 115

 

 

13.00ч.

 

 

 

 

 

15.30 ч.

 

 

19.03.2017

Съобщение

РИК - Плевен уведомява, че за произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление чл. 37, ал. 1 от ИК до 11 март 2017 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до понеделник - 20 март 2017 г. (включително), при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

 
18.03.2017

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖДАВАНЕТО: 

МЕРКИТЕ, КОИТО СА ВЗЕТИ ОТ ОБЩИНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГЛАСУВАТ В ИЗБОРНИЯ ДЕН, МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ:

- за община Плевен - тук:  стр.1, стр.2;

- за община Белене -тук: стр.1;

-за община Пордим - тук:  стр. 1;

- за община Гулянци - тук: стр. 1;

- за община Никопол - тук: стр. 1;

- за община Левски - тук: стр. 1;

- за община Долни Дъбник - тук: стр. 1, стр.2;

- за община Искър - тук: стр.1;

- за община Долна Митрополия - тук: стр.1;

- за община Червен бряг - тук: стр. 1, стр. 2;

- за община Кнежа - тук: стр. 1.

 

 

 

 

 

09.03.2017

Съобщение

На вниманието на политическите партии и коалиции в 15-ти Изборен район - Плевенски! 

 

 

ГРАФИК

ОБУЧЕНИЯ НА   С И К   ПО ОБЩИНИ

Отговорник по провеждането

Община

Дата и час на провеждане

Ярослав Димитров, Красимир Иванов, Маргарита Лазарова

 

Плевен

20.03.2017г.

 от  15,30ч.

СИК №1-33 и 200-235

20.03.2017г.     от  17,00ч.

СИК № 34-127

Василка Митева

Белене

21.03.2017г.

от  13.00ч.

Айгюл Хасанова

Пордим

22.03.2017г.

от  15.00ч.

Жоро Нинов

Гулянци

20.03.2017г.

от 13,00 ч.

Марсел Мойсеев

Никопол

20.03.2017г.

от 10,00 ч.

Евгения Миланова-Аршинкова

 

Левски

22.03.2017г.

от 13.30ч.

Евгения Станева

Долни Дъбник

21.03.2017г.

oт 13.00ч.

Николинка Добрева

Искър

23.03.2017г.

от 10.00ч.

 

Кръстьо Крачунов

Долна Митрополия

21.03.2017г.

oт 14.00ч.

Анатолий Манолов, Ярослав Димитров

 

Червен бряг

22.03.2017г.

от 13.30ч.

Нели Георгиева

Кнежа

21.03.2017г.

от  15.00ч.

 

09.03.2017

Съобщение

Видът на одобрен предпечатен образец на бюлетина за Изборен район 15 - Плевенски, може да видите тук.

06.03.2017

Съобщение

Във връзка с представяне на застъпници и представители на кандидатските листи на политическите субекти, РИК - Плевен публикува образци на таблици и указания за ползването им. Следва задължително да се използват прикачените файлове и да се представят на хартиен и електронен носител. Документите са достъпни тук:

- Прил. № 40 - НС (заявление за първоначална регистрация на застъпници);

- Прил. № 41-НС (заявление за регистриране на допълнителни застъпници);

- Прил. № 42- НС (предложение за регистриране на заместващи застъпници);

- Таблица - списък на представители;

- Таблица №1 (застъпници);

- Таблица №2 (заместващи застъпници);

- Указание за регистрация на застъпници.

 

24.02.2017

Съобщение

ПОЛЗВАНЕ НА ОТПУСК ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ

Съгласно чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ползват неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск (по избор на задълженото лице) за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите:

 • кандидатите, които са държавен или местен орган
 • кандидатите, които заемат служба в администрацията на държавен или местен орган.

Общинските съветници могат да продължат участието си в сесиите на Общинския съвет за времето от регистрацията им като кандидати до обявяване на резултатите от изборите.

Лицата по трудово правоотношение (с изключение на тези, чиято дейност е приравнена на държавна служба) не са длъжни да излизат в платен/неплатен годишен отпуск.

13.02.2017

Съобщение

РИК - Плевен съобщава, че може да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за Народно събрание на 26.03.2017 г. на сайта на ГРАО, или през следния линк:

https://www.grao.bg/elections/Secure/Public/EgnSearch.cshtml

07.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия – Плевен определя срок до 17,00 ч. на 13.02.2017г. за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017г.в Петнадесети изборен район – Плевенски.

04.02.2017

Съобщение

Районна избирателна комисия – Плевен определя срок до 17,00 ч. на 21.02.2017г. (32 дни преди изборния ден) за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители за Народно събрание в изборите на 26 март 2017г. предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в Петнадесети изборен район – Плевенски.

04.02.2017

Съобщение

РИК – Плевен осъществява правомощията си на административен адрес:

гр. Плевен, пл.„Възраждане” №1, ет.4, стая №17 в сградата на Областна администрация – Плевен.Работното време на РИК-Плевен е всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

Дневният ред, решенията и заседанията на комисията се публикуват на интернет страницата на комисията с адрес:

https://rik15.cik.bg/ns2017

Календар

Решения

 • № 171-НС / 27.03.2017

  относно: Относно служебно превъвеждане на секционни протоколи с №№ 152400088 и 152400211, поради открити явни грешка.

 • № 170-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на потвърдена разписка, поради открита явна фактическа грешка.

 • № 169– НС / 26.03.2017

  относно: Сигнал от инж.Ивайло Иванов Христов, - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР

всички решения