Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 06 - НС
Плевен, 07.02.2017

ОТНОСНО: Определяне на числения състав на секционните избирателни комисии /СИК/ и разпределение на членовете според квотите на парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на изборите за народни представители на 26-ти март 2017 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 4, ал.3, ал. 6, ал.7 и ал.9 от Изборния кодекс /ИК/, във връзка с Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК и заповеди на кметове на общини в Област Плевен за образуване на секции:

Заповед № 191 от 31.01.2017 г. на кмета на Община Белене,

Заповед № РД-9-28 от 30.01.2017 г. на кмета на Община Гулянци,

Заповед № РД-08-44 от 01.02.2017 г. на кмета на Община Д. Митрополия,

Заповед № 25 от 01.02.2017 г. на кмета на Община Д. Дъбник,

Заповед № 30 от 01.02.2017 г. на кмета на Община Искър,

Заповед № 52 от 02.02.2017 г. на кмета на Община Кнежа,

Заповед № 58 от 01.02.2017 г. на кмета на Община Левски,

Заповед № 36 от 30.01.2017 г. на кмета на Община Никопол,

Заповед № РД-10-235 от 01.02.2017 г. на кмета на Община Плевен,

Заповед ИЗ-02-5. г. 30.05.2017 г. от  на кмета на Община Пордим

Заповед № РД-09-48  от 31.01.2017 г. на кмета на Община Червен бряг,           

 

Районната избирателна комисия - Плевен

 

Р Е Ш И:

 1. Определя общия брой на членовете на секционните избирателни комисии в Петнадесети изборен район-Плевенски при произвеждане на изборите за народни представители на 26-ти март 2017 г. на 3261 членове в 375 бр. СИК, разпределени по общини и секции, както следва:

 

1.1. За Община Белене определя общ брой 123 членове на СИК, разпределени в 15 секции, както следва:

1.1.1. Избирателна секция № 001, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.2. Избирателна секция № 002, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.3. Избирателна секция № 003, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.4. Избирателна секция № 004, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.5. Избирателна секция № 005, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.6. Избирателна секция № 006, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.1.7. Избирателна секция № 007, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.8. Избирателна секция № 008, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 9 члена;

1.1.9. Избирателна секция № 009, с. Деков, ул. “Неделчо Георгиев” № 9, кметството - 7 члена;

1.1.10. Избирателна секция № 010, с. Татари, ул. “Георги Димитров” № 59, ОУ “Отец Паисий” - 7 члена;

1.1.11. Избирателна секция № 011, с. Петокладенци, ул. “Осъм” № 3, кметството - 7 члена;

1.1.12. Избирателна секция № 012, с. Кулина вода, ул. “Георги Димитров” № 45, НЧ “Изгрев” - 7 члена;

1.1.13. Избирателна секция № 013, с. Бяла вода, ул. “Васил Левски” № 50а, автобусна спирка (помещение №1)  - 7 члена;

1.1.14. Избирателна секция № 015, гр. Белене, ул. “България” № 58, СУ “Димчо Дебелянов” - 7 члена;

1.1.15. Избирателна секция № 016, гр. Белене, ул. “Еп. Евгени Босилков” № 1, ОУ “Васил Левски” - 9 члена.

 

1.2. За Община Гулянци определя общ брой 166 членове на СИК, разпределени в 20 секции, както следва:

1.2.1. Избирателна секция № 001, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.2. Избирателна секция № 002, гр. Гулянци, ул. “Г. С. Раковски” № 19, СУ “Хр. Смирненски” - 9 члена;

1.2.3. Избирателна секция № 003, гр. Гулянци, пл. “Свобода” № 1, читалище “П. Р. Славейков” - 9 члена;

1.2.4. Избирателна секция № 004, гр. Гулянци, пл. “Свобода” № 1, читалище “П. Р. Славейков” - 9 члена;

1.2.5. Избирателна секция № 005, с. Шияково, ул. “Александър Стамболийски” № 2, читалище “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.6. Избирателна секция № 006, с. Крета, ул. “Александър Стамболийски” № 19, читалище “Пробуда” - 7 члена;

1.2.7. Избирателна секция № 007, с. Ленково, ул. “Ленко Мишев” № 50А, младежки клуб  - 7 члена;

1.2.8. Избирателна секция № 008, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.9. Избирателна секция № 009, с. Милковица, ул. “Яворов” № 10, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.10. Избирателна секция № 010, с. Долни Вит, ул. “Коста Златарев” № 2, НУ “Васил Левски” - 7 члена;

1.2.11. Избирателна секция № 011, с. Сомовит, ул. “Дунав”№1, ресторант „Дунав” - 9 члена;

1.2.12. Избирателна секция № 012, с. Брест, ул. “Странджа” № 39, ОУ “Хр. Ботев” - 9 члена;

1.2.13. Избирателна секция № 013, с. Брест, ул. “Хан Аспарух” № 2Б, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.2.14. Избирателна секция № 014, с. Брест, ул. “Отец Паисий” № 4, в стая за занимания на ДГ "Щастливо детство" - І етаж - 9 члена;

1.2.15. Избирателна секция № 015, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.16. Избирателна секция № 016, с. Гиген, ул. “Асен Златаров” № 10, СУ “Асен Златаров” - 9 члена;

1.2.17. Избирателна секция № 017, с. Гиген, ул. “Георги Димитров” № 34, НУ “Кирил и Методий” - 9 члена;

1.2.18. Избирателна секция № 018, с. Искър, ул. “Васил Левски” № 30, детската градина - 7 члена;

1.2.19. Избирателна секция № 019, с. Загражден, ул. “Г. Димитров” № 7, ритуална зала на кметството - 7 члена;

1.2.20. Избирателна секция № 020, с. Дъбован, ул. “Янтра” №1 ДГ „Калинка”;

 

1.3. За Община Долна Митрополия определя общ брой 281 членове на СИК, разпределени в 33 секции, както следва:

1.3.1. Избирателна секция № 001, с. Байкал, ул. “Георги Димитров” № 39, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.2. Избирателна секция № 002, с. Биволаре, пл. “Освобождение” № 1, НЧ “Пробуда -1927” - 9 члена;

1.3.3. Избирателна секция № 003, с. Божурица, ул. “Христо Ботев” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.3.4. Избирателна секция № 004, с. Брегаре, ул. “Георги Димитров” № 86, кметството - 9 члена;

1.3.5. Избирателна секция № 005, с. Горна Митрополия, ул. “Иван Рилски” № 4, филиал на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.3.6. Избирателна секция № 006, с. Горна Митрополия, ул. “Георги Димитров” № 3, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.3.7. Избирателна секция № 007, с. Горна Митрополия, ул. “Васил Априлов” № 6, ДГ “Незабравка” - 9 члена;

1.3.8. Избирателна секция № 008, с. Гостиля, ул. “Георги Димитров” № 61А, НЧ “Г. С. Раковски-1927” - 7 члена;

1.3.9. Избирателна секция № 009, гр. Долна Митрополия, ул. “Мизия” № 1А, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.10. Избирателна секция № 010, гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29А, СУ “Васил Априлов” - 9 члена;

1.3.11. Избирателна секция № 011, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, филиал на СУ “Васил Априлов” - 9 члена;

1.3.12. Избирателна секция № 012, гр. Долна Митрополия, ул. “Цоню Матев” № 3, филиал на СУ “Васил Априлов” - 9 члена;

1.3.13. Избирателна секция № 013, с. Комарево, ул. “Уилям Гладстоун” № 5, НЧ “Наука -1905” - 9 члена;

1.3.14. Избирателна секция № 014, с. Комарево, ул. “Хан Кубрат” № 29, магазин на ПК „Вит” - 7 члена;

1.3.15. Избирателна секция № 015, с. Крушовене, ул. “Девети септември” № 2, ОУ “Климент Охридски” - 7 члена;

1.3.16. Избирателна секция № 016, с. Крушовене, ул. “Георги Димитров” № 2, сградата на ПК „Орач”  - 9 члена;

1.3.17. Избирателна секция № 017, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 1, ОУ “Хр. Смирненски” - 7 члена;

1.3.18. Избирателна секция № 018, с. Ореховица, пл. “Възраждане” № 9, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.19. Избирателна секция № 019, с. Ореховица, ул. “Иван Вазов” № 56,  магазин „Алийца”  - 7 члена;

1.3.20. Избирателна секция № 020, с. Победа, ул. “24-ти май” № 32, Клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.21. Избирателна секция № 021, с. Подем, пл. “Вит” № 3, кметството - 9 члена;

1.3.22. Избирателна секция № 022, с. Рибен, ул. “Кирил и Методий” № 72, филиал на ЦГ „Божур” - 9 члена;

1.3.23. Избирателна секция № 023, с. Славовица, ул. “П. К. Яворов” № 13, клуб на пенсионера и инвалида - 7 члена;

1.3.24. Избирателна секция № 024, с. Ставерци, ул. “Цанко Церковски” № 29, ОУ “Кирил и Методий” - 7 члена;

1.3.25. Избирателна секция № 025, с. Ставерци, пл. “Македония” № 2, клуб на пенсионера и инвалида - 9 члена;

1.3.26. Избирателна секция № 026, с. Ставерци, ул. “Бачо Киро” №1 , ЦГ “В. Иванов” - 9 члена;

1.3.27. Избирателна секция № 027, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.28. Избирателна секция № 028, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.29. Избирателна секция № 029, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.30. Избирателна секция № 030, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.31. Избирателна секция № 031, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 96, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.32. Избирателна секция № 032, гр. Тръстеник, ул. “Фердинанд Александров” № 14, СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена;

1.3.33. Избирателна секция № 033, гр. Тръстеник, ул. “Кирил и Методий” № 25, филиал на СУ “Евлоги Георгиев” - 9 члена.

 

1.4. За Община Долни Дъбник определя общ брой 187 членове на СИК, разпределени в 21 секции, както следва:

1.4.1. Избирателна секция № 001, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 151, ПУ “Асен Киселинчев” - 9 члена;

1.4.2. Избирателна секция № 002, гр. Долни Дъбник, ул. “Васил Левски” № 30, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.3. Избирателна секция № 003, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.4.4. Избирателна секция № 004, гр. Долни Дъбник, ул. “Любен Каравелов” № 5, ДГ “Щастливо детство” - 9 члена;

1.4.5. Избирателна секция № 005, гр. Долни Дъбник, ул. “Хан Омуртаг” № 2а, НУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.6. Избирателна секция № 006, гр. Долни Дъбник, ул. “Генерал Ганецки” № 6, клуб на инвалида - 9 члена;

1.4.7. Избирателна секция № 007, гр. Долни Дъбник, ул. “Христо Янчев” № 58, СУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.4.8. Избирателна секция № 008, гр. с. Градина, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 2а, кметството - 9 члена;

1.4.9. Избирателна секция № 009, гр. с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.10. Избирателна секция № 010, с. Петърница, ул. “Георги Димитров” № 9, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.11. Избирателна секция № 011, с. Бъркач, пл. “Ради Найденов”, читалище “Васил Левски -1927” - 9 члена;

1.4.12. Избирателна секция № 012, с. Крушовица, ул. “Георги Димитров” № 62, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.13. Избирателна секция № 013, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.14. Избирателна секция № 014, с. Крушовица, ул. “Димитър Благоев” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.15. Избирателна секция № 015, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 2, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.4.16. Избирателна секция № 016, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 9, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.4.17. Избирателна секция № 017, с. Садовец, ул. “Иван Асен II” №2, пивница на ПК „Орач” № 2 -  7 члена;

1.4.18. Избирателна секция № 018, с. Садовец, ул. “Кирил и Методий” № 42, бивша ДГ „Гергана” - 9 члена;

1.4.19. Избирателна секция № 019, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.20. Избирателна секция № 020, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.4.21. Избирателна секция № 021, с. Горни Дъбник, ул. “Георги Димитров” № 89, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена.

 

1.5. За Община Искър определя общ брой 88 членове на СИК, разпределени 10 секции, както следва:

1.5.1. Избирателна секция № 001, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.2. Избирателна секция № 002, гр. Искър, ул. “Христо Ботев” № 17 - 9 члена;

1.5.3. Избирателна секция № 003, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.4. Избирателна секция № 004, гр. Искър, ул. “Г. Димитров” № 43 - 9 члена;

1.5.5. Избирателна секция № 005, с. Долни Луковит, ул. “Г. Димитров” № 72 - 9 члена;

1.5.6. Избирателна секция № 006, с. Долни Луковит, ул. “Христо Ботев” № 6 - 9 члена;

1.5.7. Избирателна секция № 007, с. Долни Луковит, ул. “Александър Стамболийски” № 43А - 9 члена;

1.5.8. Избирателна секция № 008, с. Писарово, ул. “Г. Димитров” № 81 - 9 члена;

1.5.9. Избирателна секция № 009, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2А - 7 члена;

1.5.10. Избирателна секция № 010, с. Староселци, ул. “Г. Димитров” № 2 - 9 члена.

 

1.6. За Община Кнежа определя общ брой 151 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.6.1. Избирателна секция № 001, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.2. Избирателна секция № 002, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.3. Избирателна секция № 003, гр. Кнежа, ул. “Опълченска” № 84, ОУ “Васил Левски” - 9 члена;

1.6.4. Избирателна секция № 004, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.5. Избирателна секция № 005, гр. Кнежа, ул. “Христо Ботев” № 20, НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.6. Избирателна секция № 006, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.7. Избирателна секция № 007, гр. Кнежа, ул. “Христо Смирненски” № 52, СОУ “Н. Рилски” - 9 члена;

1.6.8. Избирателна секция № 008, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 86А, старата гимназия - 9 члена;

1.6.9. Избирателна секция № 009, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.10. Избирателна секция № 010, гр. Кнежа, ул. “П. Хилендарски” № 26, ОУ “Отец Паисий” - 9 члена;

1.6.11. Избирателна секция № 011, гр. Кнежа, ул. “М. Боев” № 48, НЧ“Борба” - 9 члена;

1.6.12. Избирателна секция № 012, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.13. Избирателна секция № 013, гр. Кнежа, ул. “Н. Вапцаров” № 2, филиал на НУ “Кнежица” - 9 члена;

1.6.14. Избирателна секция № 014, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.15. Избирателна секция № 015, с. Бреница, ул. “Христо Ботев” № 12, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.6.16. Избирателна секция № 016, с. Еница, ул. “Ленин” № 5, ОУ “Васил Левски”- 9 члена;

1.6.17. Избирателна секция № 017, с. Лазарово, ул. “Г. Димитров” № 27, ритуална зала - 7 члена;

 

1.7. За Община Левски определя общ брой 260 членове на СИК, разпределени в 30 секции, както следва:

1.7.1. Избирателна секция № 001, гр. Левски, ул. „Малчика “ № 19, клуб - 9 члена;

1.7.2. Избирателна секция № 002, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Кр. Попов” - 9 члена;

1.7.3. Избирателна секция № 003, гр. Левски, ул. „ Иван Вазов ” № 4, училище „ Крум Попов” - 9 члена;

1.7.4. Избирателна секция № 004, гр. Левски, ул. „Васил Априлов“ № 50, училище „ Максим Горки” - 9 члена;

1.7.5. Избирателна секция № 005, гр. Левски, клуб в квартал 141, парцел 1 - 9 члена;

1.7.6. Избирателна секция № 006, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.7. Избирателна секция № 007, гр. Левски, ул. „Отец Паисий“ № 10, училище „ Христо Ботев “ - 9 члена;

1.7.8. Избирателна секция № 008, гр. Левски, ул. „Христо Ботев” № 45б,  - 9 члена;

1.7.9. Избирателна секция № 009, гр. Левски, ул. „Райко Даскалов“ № 42а, клуб - 9 члена;

1.7.10. Избирателна секция № 010, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ПГТЛП - 9 члена;

1.7.11. Избирателна секция № 011, гр. Левски, бул. „България“ № 43, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.12. Избирателна секция № 012, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ПГТЛП - 9 члена;

1.7.13. Избирателна секция № 013, гр. Левски, ул. „Антим I“ № 11, ПГТЛП - 9 члена;

1.7.14. Избирателна секция № 015, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.15. Избирателна секция № 016, с. Асеновци, ОУ „Христо Ботев” - 9 члена;

1.7.16. Избирателна секция № 017, с. Аспарухово, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.17. Избирателна секция № 018, с. Божурлук, читалището - 7 члена;

1.7.18. Избирателна секция № 019, с. Българене, кметството - 9 члена;

1.7.19. Избирателна секция № 020, с. Варана, читалището - 7 члена;

1.7.20. Избирателна секция № 021, с. Градище, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.21. Избирателна секция № 022, с. Градище, салон на ул. „Тараклъка“ - 7 члена;

1.7.22. Избирателна секция № 023, с. Изгрев, читалището - 7 члена;

1.7.23. Избирателна секция № 024, с. Козар Белене, ул. „Съединение” №32  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.24. Избирателна секция № 025, с. Малчика, НЧ „Пробуда-1928” - 9 члена;

1.7.25. Избирателна секция № 026, с. Малчика, Кметство - 9 члена;

1.7.26. Избирателна секция № 027, с. Обнова, сградата на Селкооп “Сила” - 9 члена;

1.7.27. Избирателна секция № 028, с. Обнова, Клуб на пенсионера - 9 члена;

1.7.28. Избирателна секция № 029, с. Обнова, ОУ „Неофит Рилски” - 9 члена;

1.7.29. Избирателна секция № 030, с. Стежерово, ул. „Люляк” № 2, читалището - 7 члена;

1.7.30. Избирателна секция № 031, с. Трънчовица, читалището - 9 члена.

 

1.8. За Община Никопол определя общ брой 137 членове на СИК, разпределени в 17 секции, както следва:

1.8.1. Избирателна секция № 001, гр. Никопол, ул. ”Ген. Криденер“ № 27, ДГ № 1 - 9 члена;

1.8.2. Избирателна секция № 002, гр. Никопол, ул. ”Васил Левски“ № 26, общински детски комплекс - 9 члена;

1.8.3. Избирателна секция № 003, гр. Никопол, ул. ”Пирин“ №1, търговско помещение - 9 члена;

1.8.4. Избирателна секция № 004, гр. Никопол, ул. ”Христо Ботев” № 6, читалището - 9 члена;

1.8.5. Избирателна секция № 005, с. Драгаш войвода, ул. ”П. Велчев” № 52  - 9 члена;

1.8.6. Избирателна секция № 006, с. Въбел, ул. ”Ленин” № 6 - 9 члена;

1.8.7. Избирателна секция № 007, с. Любеново, ул. ”Л. Дочев” № 43 - 7 члена;

1.8.8. Избирателна секция № 008, с. Лозица, ул. ”Борис Ганев” № 57 - 7 члена;

1.8.9. Избирателна секция № 009, с. Черковица, ул. “Г. Димитров” № 8 - 7 члена;

1.8.10. Избирателна секция № 010, с. Жернов, ул. “Г. Димитров” № 17 - 7 члена;

1.8.11. Избирателна секция № 011, с. Муселиево, ул. “Г. Димитров” № 4 - 9 члена;

1.8.12. Избирателна секция № 012, с. Евлогиево, ул. “Г. Димитров” № 58 - 7 члена;

1.8.13. Избирателна секция № 013, с. Дебово, ул. “Г. Димитров” № 75 - 9 члена;

1.8.14. Избирателна секция № 014, с. Асеново, ул. “3–ти март” № 56 - 7 члена;

1.8.15. Избирателна секция № 015, с. Новачене, ул. ул. “Христо Ботев” № 2 - 9 члена;

1.8.16. Избирателна секция № 016, с. Санадиново, ул. “Свобода” № 4 - 7 члена;

1.8.17. Избирателна секция № 017, с. Бацова махала, ул. “Г. Димитров” № 35 - 7 члена.

 

1.9. За Община Плевен определя общ брой 1441 членове на СИК, разпределени в 163 секции, както следва:

 

 1. I. гр. Плевен:
 2. Район “Дружба”:

1.9.1. Избирателна секция  № 001, бул. „Г. Кочев” № 39, клуб  „Освобождение” – 9 члена;

1.9.2. Избирателна секция № 002, Медицински университет – 9 члена;

1.9.3. Избирателна секция № 003, Медицински университет – 9 члена;

1.9.4. Избирателна секция № 004, Медицински университет – 9 члена;

1.9.5. Избирателна секция № 005, ДЯ „Асен Халачев” – 9 члена;

1.9.6. Избирателна секция № 006, СУ ”Хр. Смирненски” – 9 члена;

1.9.7. Избирателна секция № 007, СУ ”Хр. Смирненски” – 9 члена;

1.9.8. Избирателна секция № 008, СУ ”Хр. Смирненски” – 9 члена;

1.9.9. Избирателна секция № 009, СУ ”Хр. Смирненски” – 9 члена;  

1.9.10. Избирателна секция № 010, ДГ ”Юнско въстание” – 9 члена;

1.9.11. Избирателна секция № 011, ДГ ”Юнско въстание” – 9 члена;

1.9.12. Избирателна секция № 012, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;  

1.9.13. Избирателна секция № 013, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.14. Избирателна секция № 014, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.15. Избирателна секция № 015, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.16. Избирателна секция № 016, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.17. Избирателна секция № 017, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.18. Избирателна секция № 018, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;   

1.9.19. Избирателна секция № 019, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.20. Избирателна секция № 020, ОУ “Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.21. Избирателна секция № 021, ОУ ”Кл. Охридски” – 9 члена;

1.9.22. Избирателна секция № 022, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.23. Избирателна секция № 023, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.24. Избирателна секция № 024, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.25. Избирателна секция № 025, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.26. Избирателна секция № 026, ФСГ “Интелект” – 9 члена;                

1.9.27. Избирателна секция № 027, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.28. Избирателна секция № 028, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.29. Избирателна секция № 029, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.30. Избирателна секция № 030, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.31. Избирателна секция № 031, ФСГ “Интелект” – 9 члена;

1.9.32. Избирателна секция № 032, ФСГ “Интелект” – 9 члена;               

1.9.33. Избирателна секция № 033, ФСГ „Интелект” – 9 члена;

 

 1. Район “Сторгозия”

1.9.34. Избирателна секция № 034, ОУ „Петър Берон” – 9 члена;

1.9.35. Избирателна секция № 035, ОУ ”Петър Берон” – 9 члена;  

1.9.36. Избирателна секция № 036, ОУ ”Петър Берон” – 9 члена;

1.9.37. Избирателна секция № 037, ОУ ”Петър Берон” – 9 члена;

1.9.38. Избирателна секция № 038, ОУ ”Петър Берон” – 9 члена;

1.9.39. Избирателна секция № 039, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;  

1.9.40. Избирателна секция № 040, СУ “Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.41. Избирателна секция № 041, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.42. Избирателна секция № 042, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.43. Избирателна секция № 043, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.44. Избирателна секция № 044, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;  

1.9.45. Избирателна секция № 045, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.46. Избирателна секция № 046, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.47. Избирателна секция № 047, СУ ”Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.48. Избирателна секция № 048, СУ „Ст. Заимов” – 9 члена;

1.9.49. Избирателна секция № 049, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.50. Избирателна секция № 050, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;  

1.9.51. Избирателна секция № 051, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.52. Избирателна секция № 052, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.53. Избирателна секция № 053, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.54. Избирателна секция № 054, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.55. Избирателна секция № 055, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.56. Избирателна секция № 056, СУ ”П. К. Яворов” – 9 члена;

1.9.57. Избирателна секция № 057, ПГ по „Лозарство и винарство” – 9 члена;

1.9.58. Избирателна секция № 058, ПГ по „Лозарство и винарство” – 9 члена;

1.9.59. Избирателна секция № 059, ПГ по „Лозарство и винарство” – 9 члена;

1.9.60. Избирателна секция № 060, ПГ по „Лозарство и винарство” – 9 члена;

1.9.61. Избирателна секция № 061, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – 9 члена;

1.9.62. Избирателна секция № 062, ОУ ”Н. Й. Вапцаров” – 9 члена;

1.9.63. Избирателна секция № 063, ОУ ”Н. Й. Вапцаров” – 9 члена;   

1.9.64. Избирателна секция № 064, ОУ ”Н. Й. Вапцаров” – 9 члена;


 1. Район “Юнско въстание”

1.9.65. Избирателна секция № 065, ПГ по САГ „Н. Фичев” – 9 члена;

1.9.66. Избирателна секция № 066, ПГ по САГ „Н. Фичев” – 9 члена;

1.9.67. Избирателна секция № 067, ПГ по САГ „Н. Фичев” – 9 члена;  

1.9.68. Избирателна секция № 068, ПГ по САГ „Н. Фичев” – 9 члена;

1.9.69. Избирателна секция № 069, ПГ по САГ „Н. Фичев” – 9 члена;  

1.9.70. Избирателна секция № 070, НЧ “Извор” – 9 члена;

1.9.71. Избирателна секция № 071, Център за работа с деца – 9 члена;

1.9.72. Избирателна секция № 072, Център за работа с деца – 9 члена;

1.9.73. Избирателна секция № 073, ул. ”Ген. л-т Ат. Стефанов” № 4, клуб – 9 члена;

1.9.74. Избирателна секция № 074, Областно пътно управление – 9 члена;

1.9.75. Избирателна секция № 075, ДГ „Пролет” – 9 члена;

1.9.76. Избирателна секция № 076, ул. „Гюмюрджина” №2, клуб на пенсионера – 9 члена;

1.9.77. Избирателна секция № 077, ул.”Дойран” № 6а, клуб – 9 члена;

1.9.78. Избирателна секция № 078, ДГ “Снежанка” – 9 члена;

1.9.79. Избирателна секция № 079, ДГ “Снежанка” – 9 члена;

1.9.80. Избирателна секция № 080, НУ “Единство” – 9 члена;

1.9.81. Избирателна секция № 081, НУ ”Единство” – 9 члена;

1.9.82. Избирателна секция № 082, НУ ”Единство” – 9 члена;


 1. Район “Мизия”:

1.9.83. Избирателна секция № 083, СУ ”Ан. Димитрова” – 9 члена;

1.9.84. Избирателна секция № 084, СУ ”Ан. Димитрова” – 9 члена;

1.9.85. Избирателна секция № 085, СУ ”Ан. Димитрова” – 9 члена;

1.9.86. Избирателна секция № 086, СУ ”Ан. Димитрова”  – 9 члена;

1.9.87. Избирателна секция № 087, ул.”Д. Попов” 2, клуб  – 9 члена;

1.9.88. Избирателна секция № 088, ОАПС – 9 члена;

1.9.89. Избирателна секция № 089, ОАПС – 9 члена;

1.9.90. Избирателна секция № 090, МУЦТПО – 9 члена;

1.9.91. Избирателна секция № 091, МУЦТПО – 9 члена;  

1.9.92. Избирателна секция № 092, ул. ”П. Р. Славейков” № 50, клуб – 9 члена;  

1.9.93. Избирателна секция № 093, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.94. Избирателна секция № 094, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.95. Избирателна секция № 095, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.96. Избирателна секция № 096, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.97. Избирателна секция № 097, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;  

1.9.98. Избирателна секция № 098, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;  

1.9.99. Избирателна секция № 099, СУ ”Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.100. Избирателна секция № 100, СУ „Иван Вазов” – 9 члена;

1.9.101. Избирателна секция № 101, пл. ”Македония” № 1, клуб – 9 члена;   

1.9.102. Избирателна секция № 102, ОУ ”Цв. Спасов” – 9 члена;

1.9.103. Избирателна секция № 103, ОУ ”Цв. Спасов” – 9 члена;  

1.9.104. Избирателна секция № 104, ОУ „Цв. Спасов” – 9 члена;

1.9.105. Избирателна секция № 105, ДКТ „Иван Радоев” – 9 члена;  

1.9.106. Избирателна секция № 106, ДКТ „Иван Радоев”  – 9 члена;

1.9.107. Избирателна секция № 107, НЧ „ЛИК”– 9 члена;

1.9.108. Избирателна секция № 108, НЧ „ЛИК”– 9 члена;

1.9.109. Избирателна секция № 109, НЧ “Хр. Ботев” – 9 члена;

1.9.110. Избирателна секция № 110, ОУ ”В. Левски” – 9 члена;

1.9.111. Избирателна секция № 111, ОУ ”В. Левски” – 9 члена;

1.9.112. Избирателна секция № 112, ОУ”В. Левски” – 9 члена;  

1.9.113. Избирателна секция № 113, ОУ ”В. Левски” – 9 члена;

1.9.114. Избирателна секция № 114, ОУ ”В. Левски” – 9 члена;

1.9.115. Избирателна секция № 115, ОУ ”В. Левски” – 9 члена;  

1.9.116. Избирателна секция № 116, НУ ”П. Евтимий” – 9 члена;

1.9.117. Избирателна секция № 117, НУ ”П. Евтимий” – 9 члена;

1.9.118. Избирателна секция № 118, НУ ”П. Евтимий” – 9 члена;  

1.9.119. Избирателна секция № 119, НУ ”П. Евтимий” – 9 члена;  

1.9.120. Избирателна секция № 120, ОУ ”Й. Йовков” – 9 члена;

1.9.121. Избирателна секция № 121, ОУ ”Й. Йовков” – 9 члена;  

1.9.122. Избирателна секция № 122, ОУ ”Й. Йовков” – 9 члена;

1.9.123. Избирателна секция № 123, ОУ ”Й. Йовков” – 9 члена;

1.9.124. Избирателна секция № 124, ОУ ”Й. Йовков” – 9 члена;

1.9.125. Избирателна секция № 125, ДГ „Теменуга” – 9 члена;

1.9.126. Избирателна секция № 126, ДГ „Теменуга” – 9 члена;

1.9.127. Избирателна секция № 127, ДГ „Теменуга” – 9 члена;

 

ІІ. Избирателни секции на територията кметствата от община Плевен.

1.9.128. Избирателна секция № 200, с. Беглеж, ул. “Христо Ботев” № 6, ОУ “Христо Ботев” – 9 члена;

1.9.129. Избирателна секция № 201, с. Бохот, ул. “Александър Стамболийски” № 31, клуб на пенсионера и хората с увреждания – 9 члена;

1.9.130. Избирателна секция № 202, с. Брестовец, ул. “Георги Кочев” № 30, НЧ „Наука 1927” – 9 члена;

1.9.131. Избирателна секция № 203, с. Бръшляница, пл. “Свобода” № 1, ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – 9 члена;

1.9.132. Избирателна секция № 204, с. Буковлък, ОУ "Кл. Охридски"– 9 члена;  

1.9.133. Избирателна секция № 205, с. Буковлък, ОУ "Кл. Охридски"– 9 члена;

1.9.134. Избирателна секция № 206, с. Буковлък, ОУ "Кл. Охридски" – 9 члена;

1.9.135. Избирателна секция № 207, с. Върбица, ул. “Георги Димитров” № 4, клуб в кметството – 7 члена;

1.9.136. Избирателна секция № 208, с. Горталово, ул. “Бинка  Парашкевова” № 2, клуб на читалището в кметството – 7 члена;

1.9.137. Избирателна секция № 209, с. Гривица, пл. “Букурещ” № 1, Кметство – 9 члена;  

1.9.138. Избирателна секция № 210, с. Гривица, пл. “Букурещ” № 1, Кметство – 9 члена; 

1.9.139. Избирателна секция № 211, с. Коиловци, пл.”Девети септември” №3, сграда на ДОСО, салон ДОСО – 7 члена;

1.9.140. Избирателна секция № 212, с. Коиловци, пл.”Девети септември” №3 сграда на ДОСО,  Клуб на хора с увреждания и пенсионери – 7 члена;

1.9.141. Избирателна секция № 213, с. Къртожабене, ул. “Георги Димитров” № 29, кметството – 7 члена;

1.9.142. Избирателна секция № 214, с. Къшин, ул. “Аврора” № 7, кметството – 7 члена;

1.9.143. Избирателна секция № 215, с. Ласкар, ул. “Христо Ботев” № 18б, клуб на пенсионера в кметството – 7 члена;

1.9.144. Избирателна секция № 216, с. Мечка, ул. “Васил Левски” № 56,  НЧ “Пробуда 1927” – 9 члена;

1.9.145. Избирателна секция № 217, с. Николаево, клуб на пенсионера и хората с увреждания – 9 члена;

1.9.146. Избирателна секция № 218, с. Опанец,  ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 25, ОУ “Отец Паисий” – 9 члена;

1.9.147. Избирателна секция № 219 с. Опанец, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 25, ОУ ”Отец Паисий” – 9 члена;

1.9.148. Избирателна секция № 220, с. Пелишат, ул. “Л. Вешков” № 3 клуб на читалището – 9 члена;

1.9.149. Избирателна секция № 221, с. Радишево, ул. “Родопи” № 4, НЧ “Просвета-97” – 7 члена;

1.9.150. Избирателна секция № 222, с. Ралево, ул. “Христо Ботев” № 4,  клуб на пенсионера и хората с увреждания в кметството – 7 члена;

1.9.151. Избирателна секция № 223, гр. Славяново, ул. “Димитър Благоев” № 22, НУ “Св. св. Кирил и Методий” – 9 члена;  

1.9.152. Избирателна секция № 224, гр. Славяново, ул. “Димитър Благоев” № 22, НУ “Св. св. Кирил и Методий” – 9 члена;  

1.9.153. Избирателна секция № 225, гр. Славяново, ул. Маршал Толбухин” № 8, СУ „Хр. Ботев” – 9 члена;  

1.9.154. Избирателна секция № 226 гр. Славяново, ул. Маршал Толбухин” № 8, СУ ”Хр. Ботев” – 9 члена; 

1.9.155. Избирателна секция № 227, гр. Славяново, ул. Маршал Толбухин” № 8, СУ ”Хр. Ботев” – 9 члена;

1.9.156. Избирателна секция № 228,  с. Тодорово, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 1, бившето училище – 7 члена;

1.9.157. Избирателна секция № 229, с. Тученица, ул. “Георги Бенковски” № 14, салон на кметството – 7 члена;

1.9.158. Избирателна секция № 230, с. Търнене, ул. “Ив. Митов” № 1, клуб на пенсионера и инвалида – 9 члена;

1.9.159. Избирателна секция № 231, с. Ясен, ул. “Г. Димитров” № 37, ритуална зала в културния дом – 9 члена;

1.9.160. Избирателна секция № 232, с. Ясен, ул. “Г. Димитров” № 37, киносалон в културния дом – 9 члена;

1.9.161. Избирателна секция № 233 с. Ясен, ул. “Г. Димитров” № 37, малък салон в културния дом – 9 члена;

1.9.162. Избирателна секция № 234, с. Дисевица, ул. “Георги Томов” № 10, ДГ “Вит” – 9 члена;

1.9.163. Избирателна секция № 235, с. Бохот, ул. “Пирогов № 6, Дом за стари хора

 

– 5 члена.

 

 

1.10. За Община Пордим определя общ брой 84 членове на СИК, разпределени в 10 секции, както следва:

1.10.1. Избирателна секция № 001, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.2. Избирателна секция № 002, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.3. Избирателна секция № 003, гр. Пордим, ул. “Иван Божинов” № 11, СУ “Св. св. Кирил и Методий” - 9 члена;

1.10.4. Избирателна секция № 004, с. Борислав, ул. "Георги Димитров" № 2, административна сграда - 7 члена;

1.10.5. Избирателна секция № 005, с. Вълчитрън, ул. "Балкан" № 48,  кметството - 9 члена;

1.10.6. Избирателна секция № 006, с. Згалево, ул. “Божин Чулев” № 38А, клуб на пенсионера - 9 члена;

1.10.7. Избирателна секция № 007, с. Каменец, ул.“Христо Ботев” № 8, административна сграда - 9 члена;

1.10.8. Избирателна секция № 008, с. Катерица, ул. “Георги Димитров”  № 13,  клуб на пенсионера - 7 члена;

1.10.9. Избирателна секция № 009, с. Одърне, ул. “Н. В. Грамовски” № 37, ОУ “Христо Ботев” - 9 члена;

1.10.10. Избирателна секция № 010, с. Тотлебен, ул. “Отец Паисий Хилендарски” № 9, читалище “Пробуда 1903” - 7 члена.

 

1.11. За Община Червен бряг определя общ брой 343 членове на СИК, разпределени в 39 секции, както следва:

1.11.1. Избирателна секция № 001, с. Бресте, ул. „Хр. Ботев“ № 21, младежки клуб - 7 члена;

1.11.2. Избирателна секция № 002, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.3. Избирателна секция № 003, с. Глава, ул. „Хр. Ботев“ № 1, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.4. Избирателна секция № 004, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 члена;

1.11.5. Избирателна секция № 005, с. Горник, ул. „Петко Хр. Петков“ № 74,  ОУ „Васил Левски“ - 9 члена;

1.11.6. Избирателна секция № 006, с. Девенци, ул. „Димитър Благоев“ № 1,  ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.7. Избирателна секция № 007, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СОУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.8. Избирателна секция № 008, гр. Койнаре, ул. „Васил Левски“ № 13,  СУ „Хр. Смирненски“ - II база - 9 члена;

1.11.9. Избирателна секция № 009, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.10. Избирателна секция № 010, гр. Койнаре, ул. „Хр. Ботев“ № 1, СУ „Хр. Смирненски“ - 9 члена;

1.11.11. Избирателна секция № 011, гр. Койнаре, ул. „Ал.Матросов“ № 6 - 9 члена;

1.11.12. Избирателна секция № 012, с. Лепица, „Четвърта“ № 3, клуб на пенсионера - 7 члена;

1.11.13. Избирателна секция № 013, с. Радомирци, ул. „Скобелев“ № 3, ОУ „Отец Паисий“ - 9 члена;

1.11.14. Избирателна секция № 014, с. Радомирци, ул. „Г. Димитров“ № 93, НЧ „Огняна“ - 9 члена;

1.11.15. Избирателна секция № 015, с. Ракита, ул. „Радой Данчев“ № 1, клуб до кметството - 9 члена;

1.11.16. Избирателна секция № 016, с. Реселец, ул. „Ив. Христов“ № 56, НЧ „Тодор Попов“(малък салон) - 9 члена;

1.11.17. Избирателна секция № 017, с. Рупци, ул. „Г. Димитров“ № 53, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.18. Избирателна секция № 018, с. Сухаче, ул. „В. Данова“ № 50,  НЧ „Асен Златаров -1921” - 9 члена;

1.11.19. Избирателна секция № 019, с. Телиш, ул. „Девети септември“ № 4,  ПК „Еделвайс“ - 7 члена;

1.11.20. Избирателна секция № 020, с. Телиш, ул. „Г. Димитров“ № 24, дамски клуб „Лада“ - 7 члена;

1.11.21. Избирателна секция № 021, гр. Червен бряг, ул. „Струга“ № 17,  ПГХТ „Юрий Гагарин“ - 9 члена;

1.11.22. Избирателна секция № 022, гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 37, ОУ „Христо Смирненски“ - 9 члена;

1.11.23. Избирателна секция № 023, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 23,  клуб на пенсионера - 9 члена;

1.11.24. Избирателна секция № 024, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“ - 9 члена;

1.11.25. Избирателна секция № 025, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 21,  читалище „Светлина“ - 9 члена;

1.11.26. Избирателна секция № 026, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.27. Избирателна секция № 027, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.28. Избирателна секция № 028, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.29. Избирателна секция № 029, гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 22, ТГ „Васил Априлов“ - 9 члена;

1.11.30. Избирателна секция № 030, гр. Червен бряг, ул. „Дядо Вълко“ № 1, спортна зала - 9 члена;

1.11.31. Избирателна секция № 031, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.32. Избирателна секция № 032, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 25,  СУ „Д-р Петър Берон“ - I база - 9 члена;

1.11.33. Избирателна секция № 033, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.34. Избирателна секция № 034, гр. Червен бряг, ул. „Християнска“ № 31, ПГМЕТ „Девети май“ - 9 члена;

1.11.35. Избирателна секция № 035, гр. Червен бряг, ж. к. „Победа“, ДГ  „Мир“ - 9 члена;

1.11.36. Избирателна секция № 036, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.37. Избирателна секция № 037, гр. Червен бряг, ул. „Ал. Стамболийски“ № 6, ОУ „Ал. Константинов“ - 9 члена;

1.11.38. Избирателна секция № 038, с. Чомаковци, ул. „Хр. Ботев“ № 48, ОУ „Хр. Ботев“ - 9 члена;

1.11.39. Избирателна секция № 039, с. Чомаковци, ул. „Г.Бенковски“ № 1, културен дом (малък салон) - 9 члена.

 

 

 1. Разпределя членовете на СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции при произвеждане на изборите за народни представители на 26-ти март 2017 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски по общини, съгласно приложение (Таблица №1), което е неразделна част от настоящето решение.

 

 1. Разпределянето на общия брой на членове в СИК според квотите на парламентарно представените партии и коалиции и според числения състав на отделните комисии (9-, 7- или 5-членни) се извършва съгласно протокола от проведените консултации по чл. 91, ал. 6 от ИК, а в случаите, когато не е постигнато съгласие – от РИК - Плевен по чл. 91, ал. 12 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Василка Николова Митева

* Публикувано на 07.02.2017 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 171-НС / 27.03.2017

  относно: Относно служебно превъвеждане на секционни протоколи с №№ 152400088 и 152400211, поради открити явни грешка.

 • № 170-НС / 27.03.2017

  относно: Анулиране на потвърдена разписка, поради открита явна фактическа грешка.

 • № 169– НС / 26.03.2017

  относно: Сигнал от инж.Ивайло Иванов Христов, - кандидат за народен представител от КП „ОП” 15 МИР

всички решения