Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 10–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община ГУЛЯНЦИ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № РД-09-50 от 08.02.2021 г. на кмета на Община Гулянци, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 20 избирателни секции на територията на Община Гулянци за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

гр. Гулянци

150800001

002

гр. Гулянци

150800002

003

гр. Гулянци

150800003

004

гр. Гулянци

150800004

005

с. Шияково

150800005

006

с. Крета

150800006

007

с. Ленково

150800007

008

с.Милковица

150800008

009

с.Милковица

150800009

010

с.Долни Вит

150800010

011

с. Сомовит

150800011

012

с.Брест

150800012

013

с.Брест

150800013

014

с.Брест

150800014

015

с.Гиген

150800015

016

с.Гиген

150800016

017

с.Гиген

150800017

018

с.Искър

150800018

019

с.Загражден

150800019

020

с.Дъбован

150800020

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения