Заседания

Заседание от дата 08.04.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 13:50 часа.

Заседание от дата 05.04.2021 от 11:30 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 20:00 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 19:00 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 15:30 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 14:15 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 11:20 часа.

Заседание от дата 04.04.2021 от 09:00 часа.

Заседание от дата 03.04.2021 от 19:30 часа.

Заседание от дата 02.04.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 01.04.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 31.03.2021 от 18:30 часа.

Заседание от дата 30.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 29.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 26.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 25.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 24.03.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 23.03.2021 от 17:30 часа.

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения