Архив избори:
03.04.2021

Съобщение

РИК 15 - ПЛЕВЕН обявява секциите на територията на Петнадесети изборен район - Плевенски за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва: ТУК

25.03.2021

Съобщение

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване в 15-ти МИР Плевенски може да намерите ТУК

24.03.2021

Информационен материал ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

23.03.2021

Обучителен клип

Обучителни материали за СИК във връзка с работа с машините за гласуване може да видите ТУК

Информация за съставите на СИК за стартиране и приключване на изборния ден с МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

16.03.2021

Съобщение

На основание протоколно решение от 15.03.2021г на ЦИК, РИК Плевен обявява предпечатния образец на бюлетината за многомандатен избирателен район 15 - Плевенски.

10.03.2021

Съобщение

РИК Плевен Ви уведомява политическите партии и коалиции участващи в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. за следните задължителни изисквания и приложения към заявлението за регистрация на лица като застъпници, заместващи застъпници и към списъка на представители на партия или коалиция:

 

 1. Лица за регистрация като застъпници в РИК/СИК могат да предлагат партии или коалиции, които имат регистрирана листа в РИК с кандидати за народни представители.

 

 1. Общият брой на лицата, предложени за регистрация като застъпници на една кандидатска листа, не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

 

 1. Едно и също лице не може да бъде регистрирано като застъпник на повече от една кандидатска листа. При постъпване на няколко заявления за регистрация на едни и същи лица като застъпници на различни кандидатски листи, право да ги регистрират в РИК/СИК имат партиите или коалициите, които първи по ред са ги предложили за регистриране от РИК-Плевен.

 

 1. Регистрираният застъпник не е обвързан с конкретна избирателна секция, но в изборното помещение, може да присътва не повече от един застъпник на една кандидатска листа.

 

 1. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията или коалицията за регистрация на лица като застъпници в РИК/СИК, следва да представи в РИК-Плевен следните документи:

5-1. Заявление по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 40 от изборните книжа.

5-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

5-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №1 - лист(sheet) първи (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

5-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 42 от изборните книжа.

 ! Задължително приложение към настоящото указание е лист(sheet) първи в Таблица №1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират в определен цвят, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заместващи застъпници се регистрират за заместване на други, вече регистрирани застъпници, които не се явят в изборния ден или преди изборния ден заявят пред предложилата ги партия или коалиция , че не могат да се явят. Удостоверенията на заместените се анулират. Броят на предложените за регистрация заместващи застъпници не може да надвишава 1/3 от общия брой на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на заявлението в РИК-Плевен.

  

 1. Представлявящият или пълномощникът, внасящ предложение от името на представляващия партията, коалицията или инициативния комитет за регистрация на лица като заместващи застъпници в РИК/СИК, следва да  представи в РИК-Плевен следните документи:

7-1. Предложение по образец, съдържащ реквизитите на Приложение № 41 от изборните книжа.

7-2. Пълномощно (за пълномощниците) с право да предлага лица за регистрация като застъпници.

7-3. Списък по образец на лицата, предложени за регистрация като заместващи застъпници на вече  регистрирани застъпници, съдържащ реквизитите на Таблица №1 - лист(sheet) втори (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен  носител)

7-4. Декларациии от лицата, предложени за регистрация като застъпници Приложение № 42 от изборните книжа.

 

! Задължително приложение към настоящото указание е лист(sheet) втори в Таблица №1, която не е произволен файл във формат Excel, а е с вградени филтри, които не разрешават дублирани или непълни ЕГН. При допускане на подобни грешки, клетките се маркират в определен цвят, а записът им изисква потвърждение. Неотстраняването на  грешките води до отказ за регистрация на нередовните лица. При въвеждане на данните е недопустимо да се оставят непопълнени вътрешни клетки – оставено празно място води до нарушаване на номерацията в първата колона и до отказ за регистрация на целия списък  с лица. Да не се допуска скриване една под друга на клетки с въведени данни. Броят на клетките е предвиден за 1000 застъпници. При разпечатване на Таблица №1 следва да се селектират само въведените данни.

 

 1. Заявления за регистриране на лица като застъпници на всяка една кандидатска листа могат да се подават на няколко пъти до достигане на максималния брой секции (напр.:  едно заявление – за секциите в Община Плевен и второ – за секциите в останалите общини; или за всяка община – отделно заявление).

 

 1. Застъпници се регистрират от РИК до 3 април 2021г. Заявления за регистрация, подадени след тази дата, не се разглеждат от комисията.

 

 1. Заместващи застъпници се регистрират от РИК до 3 април 2021г.

 

 1. В изборното помещение може да присътва не повече от един представител на една партия или коалиция.

 

 1. Общият брой на представителите на партия или коалиция не може да надвишава броя на формираните избирателни секции на територията на Област Плевен, актуален към момента на подаване на списъка в РИК-Плевен.

 

 1. Всяка партия или коалиция изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва от представляващия партията, коалицията или от изрично упълномощени от него лица и се предава до 3 април 2021г. в РИК-Плевен за публикуване на нейната интернет страницата (1 брой на хартиен носител и 1 брой на електронен носител).

 

23.02.2021

Съобщение

РИК Плевен уведомява заинтересованите лица, че към заявлението за регистрация на кандидатските листи, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 04.04.2021г. следва да представят и приложение №1 към решение №2002 от 09.02.2021г.

Приложение №1 към решение №2002 от 09.02.2021г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения