Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 11–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Долна Митрополия за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № РД-08-42 от 29.01.2021 г. на кмета на Община Долна Митрополия, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

         ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 33 избирателни секции на територията на Община Долна Митрополия за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна секция №

Населено място

Единен номер

001

с.Байкал

151000001

002

с.Биволаре

151000002

003

с.Божурица

151000003

004

с.Брегаре

151000004

005

с.Г.Митрополия

151000005

006

с.Г.Митрополия

151000006

007

с.Г.Митрополия

151000007

008

с.Гостиля

151000008

009

гр.Д.Митрополия

151000009

010

гр.Д.Митрополия

151000010

011

гр.Д.Митрополия

151000011

012

гр.Д.Митрополия

151000012

013

с.Комарево

151000013

014

с.Комарево

151000014

015

с.Крушовене

151000015

016

с.Крушовене

151000016

017

с.Ореховица

151000017

018

с.Ореховица

151000018

019

с.Ореховица

151000019

020

с.Победа

151000020

021

с.Подем

151000021

022

с.Рибен

151000022

023

с.Славовица

151000023

024

с.Ставерци

151000024

025

с.Ставерци

151000025

026

с.Ставерци

151000026

027

гр.Тръстеник

151000027

028

гр.Тръстеник

151000028

029

гр.Тръстеник

151000029

030

гр.Тръстеник

151000030

031

гр.Тръстеник

151000031

032

гр.Тръстеник

151000032

033

гр.Тръстеник

151000033

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения