Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 12–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Долни Дъбник за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 50 от 08.02.2021 г. на кмета на Община Долни Дъбник, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

         ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 21 избирателни секции на територията на Община Долни Дъбник за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

гр.Долни Дъбник

151100001

002

гр.Долни Дъбник

151100002

003

гр.Долни Дъбник

151100003

004

гр.Долни Дъбник

151100004

005

гр.Долни Дъбник

151100005

006

гр.Долни Дъбник

151100006

007

гр.Долни Дъбник

151100007

008

с.Градина

151100008

009

с.Петърница

151100009

010

с.Петърница

151100010

011

с.Бъркач

151100011

012

с.Крушовица

151100012

013

с.Крушовица

151100013

014

с.Крушовица

151100014

015

с.Садовец

151100015

016

с.Садовец

151100016

017

с.Садовец

151100017

018

с.Садовец

151100018

019

с.Горни Дъбник

151100019

020

с.Горни Дъбник

151100020

021

с.Горни Дъбник

151100021

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения