Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 13–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Искър за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

   На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 43 от 08.02.2021 г. на кмета на Община Искър, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

         ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 10 избирателни секции на територията на Община Искър за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

 

 

 

001

гр.Искър

152300001

002

гр.Искър

152300002

003

гр.Искър

152300003

004

гр.Искър

152300004

005

с.Д.Луковит

152300005

006

с.Д.Луковит

152300006

007

с.Д.Луковит

152300007

008

с.Писарово

152300008

009

с.Староселци

152300009

010

с.Староселци

152300010

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения