Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 14–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Кнежа за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

 На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 46 от 09.02.2021 г. на кмета на Община Кнежа, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 17 избирателни секции на територията на Община Кнежа за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

гр.Кнежа

153900001

002

гр.Кнежа

153900002

003

гр.Кнежа

153900003

004

гр.Кнежа

153900004

005

гр.Кнежа

153900005

006

гр.Кнежа

153900006

007

гр.Кнежа

153900007

008

гр.Кнежа

153900008

009

гр.Кнежа

153900009

010

гр.Кнежа

153900010

011

гр.Кнежа

153900011

012

гр.Кнежа

153900012

013

гр.Кнежа

153900013

014

с.Бреница

153900014

015

с.Бреница

153900015

016

с.Еница

153900016

017

с.Лазарово

153900017

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:15 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения