Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 15–НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Левски за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 75 от 05.02.2021 г. на кмета на Община Левски , Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

         ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 30 избирателни секции на територията на Община Левски за произвеждане на  изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

гр.Левски

151600001

002

гр.Левски

151600002

003

гр.Левски

151600003

004

гр.Левски

151600004

005

гр.Левски

151600005

006

гр.Левски

151600006

007

гр.Левски

151600007

008

гр.Левски

151600008

009

гр.Левски

151600009

010

гр.Левски

151600010

011

гр.Левски

151600011

012

гр.Левски

151600012

013

гр.Левски

151600013

015

с.Асеновци

151600015

016

с.Асеновци

151600016

017

с.Аспарухово

151600017

018

с. Божурлук

151600018

019

с. Българене

151600019

020

с. Варана

151600020

021

с. Градище

151600021

022

с. Градище

151600022

023

с. Изгрев

151600023

024

с. Козар Белене

151600024

025

с. Малчика

151600025

026

с. Малчика

151600026

027

с. Обнова

151600027

028

с. Обнова

151600028

029

с. Обнова

151600029

030

с. Стежерово

151600030

031

с. Трънчовица

151600031

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения