Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 153–НС
Плевен, 29.03.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Плевен според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 1. от ПП „ДПС” с вх. № 335/27.03.2021г. и вх.№352/29.03.21г. на РИК
 2. от КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ и СДС” с вх.№ 337/27.03г. на РИК и вх.№338/28.03.21г. на РИК
 3. от КОАЛИЦИЯ”БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх.№342/29.03.21г. на РИК

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

1.ПРОМЯНА в СИК 152400044

1.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

2.ПРОМЯНА в СИК 152400051

2.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400051, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.ПРОМЯНА в СИК 152400200

3.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400200, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400200, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

4.ПРОМЯНА в СИК 152400203

4.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400203, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.ПРОМЯНА в СИК 152400204

5.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400204, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400205

6.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.7. ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.8НАЗНАЧАВА член на СИК 152400205, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400206

7.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400206, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400209

8.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400209, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400209, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400210

9.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400210, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400217

10.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400217, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400217, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400218

11.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400218, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400218, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400223

12.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400223, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400223, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400234

13.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.3.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.4.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.5.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.6.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.7.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.8.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400021

14.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400012

15.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400233

16.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

16.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400227

17.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

17.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400226

18.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

18.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400090

19.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

19.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400016

20.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

20.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400016, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

21.ПРОМЯНА в СИК 152400017

21.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

21.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

22.ПРОМЯНА в СИК 152400018

22.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

22.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

23.ПРОМЯНА в СИК 152400024

23.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

23.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

24.ПРОМЯНА в СИК 152400028

24.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

24.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

25.ПРОМЯНА в СИК 152400029

25.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400029, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

26.ПРОМЯНА в СИК 152400033

26.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

26.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

27.ПРОМЯНА в СИК 152400012

27.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

27.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

28.ПРОМЯНА в СИК 152400013

28.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

28.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400013, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

29.ПРОМЯНА в СИК 152400025

29.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

29.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400025, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

30.ПРОМЯНА в СИК 152400053

30.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400053, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

30.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400053, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

31.ПРОМЯНА в СИК 152400062

31.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400062, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

31.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400062, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

32.ПРОМЯНА в СИК 152400226

32.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

32.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400226, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 

33.ПРОМЯНА в СИК 152400227

33.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

33.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400227, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

34.ПРОМЯНА в СИК 152400122

34.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

34.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400122, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

35.ПРОМЯНА в СИК 152400113

35.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400113, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

35.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400113, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

36.ПРОМЯНА в СИК 152400110

36.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400110, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

36.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400110, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. УТВЪРЖДАВА актуален към 29.03.2021г. списък със съставите на СИК в Община ПЛЕВЕН.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 29.03.2021 в 17:59 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения