Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Плевен, 22.02.2021

ОТНОСНО: формиране на единните номера на избирателните секции в Община Никопол за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски

На основание чл. 72, ал. 1, т.6 от Изборния кодекс, Решение 
№ 1974-НС от 02.02.2021 г. на ЦИК и  Заповед № 32 от 08.02.2021 г. на кмета на Община Никопол, Районна избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И :

            ФОРМИРА ЕДИННИ НОМЕРА на образуваните 17 избирателни секции на територията на Община Никопол за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 

Избирателна

секция №

Населено място

Единен номер

001

гр.Никопол         

152100001

002

гр.Никопол         

152100002

003

гр.Никопол

152100003

004

гр.Никопол

152100004

005

с.Драгаш войвода

152100005

006

с.Въбел

152100006

007

с.Любеново

152100007

008

с.Лозица

152100008

009

с.Черковица

152100009

010

с.Жернов

152100010

011

с.Муселиево

152100011

012

с.Евлогиево

152100012

013

с.Дебово

152100013

014

с.Асеново

152100014

015

с.Новачене

152100015

016

с.Санадиново

152100016

017

с.Бацова махала

152100017

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 22.02.2021 в 18:16 часа

Календар

Решения

  • № 241–НС / 08.04.2021

    относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

  • № 240–НС / 05.04.2021

    относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

  • № 239–НС / 05.04.2021

    относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения