Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ПЛЕВЕН за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Плевен според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г. в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 1. от ПП „ДПС” с вх. № 468/01.04.2021г.
 2. от КОАЛИЦИЯ ”БСП за БЪЛГАРИЯ” с вх.№473/01.04.21г. на РИК
 3. от ПП „ВОЛЯ”/ с вх.№438/31.03.21г. на РИК
 4. от ПП ”ГЕРБ” с вх.№438/31.03.21г. на РИК
 5. от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /НФСБ/ с вх.№477/01.04.2021г.

 

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

Р Е Ш И:

От квотата на ПП”ГЕРБ”

1.ПРОМЯНА в СИК 152400008

1.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

2.ПРОМЯНА в СИК 152400042

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400042, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

3.ПРОМЯНА в СИК 152400047

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400047, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400047, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

4.ПРОМЯНА в СИК 152400066

4.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400066, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.ПРОМЯНА в СИК 152400068

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400068, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400068, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400069

6.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400070

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400070, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член  на СИК 152400070, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

8.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

9.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400069

10.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400069, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400070

11.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400070, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400070, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

12.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400075

13.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400075, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400081

14.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400081, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400082

15.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

15.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400082

16.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

16.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400082, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400084

17.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400084, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

17.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400084, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400085

18.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

18.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400085

19.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

19.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400085, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400090

20.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

20.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400091

21.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400091, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

21.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400091, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400091

22.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400091, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

22.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400091, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400097

23.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

23.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400097

24.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

24.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400097, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

25.ПРОМЯНА в СИК 152400098

25.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400098, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400098, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400102

25.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

25.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400102, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400108

26.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400108, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

26.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400108, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400110

27.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400110, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

27.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400110, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400112

28.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

28.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400112, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 

От квототата на ПП”ВОЛЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400003

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400006

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400014

3.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400014, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400027

4.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400027

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400034

6.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400090

7.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400090, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400095

8.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 152400095, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400095, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400125

9.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400125, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400212

10.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400212, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

         10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400212, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400230

11.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400230, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

        11.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400230, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400026

12.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400026, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400026, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400233

13.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

13.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400233, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400024

14.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

14.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 

 

 

 

От квотата на КП”БСП за БЪЛГАРИЯ””

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400220

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

От квотата на ПП„ДПС”

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400021

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400021, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400116

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400116, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400001

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400220

4.1.ОСВОБОЖДАВА председател  на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

4.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400220

5.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

5.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400220, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400230

6.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400230, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

6.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400230, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400030

7.1.ОСВОБОЖДАВА председател  на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

7.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400030, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400034

8.1.ОСВОБОЖДАВА член  на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

8.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400044

9.1.ОСВОБОЖДАВА секретар  на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

9.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК 152400044, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400202

10.1.ОСВОБОЖДАВА член  на СИК 152400202, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

10.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400202, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400222

11.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател  на СИК 152400222, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

11.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400222, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400232

12.1.ОСВОБОЖДАВА председател  на СИК 152400232, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

12.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК 152400232, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 

От квотата на ПП”НФСБ””

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400126

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152400126, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК 152400126, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 1. ПРОМЯНА в СИК 152400234

2.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК 152400234, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото му удостоверение

 

   УТВЪРЖДАВА актуален към 01.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община ПЛЕВЕН.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:38 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения