Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Заличаване регистрация на застъпник и регистрация на заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г.

 1. Постъпило е заявление от регистрираната под №1 от Входящия регистър на застъпниците коалиция, чрез упълномощения представител за Община Долна Митрополия за заличаване регистрацията на застъпник поради назначаването му като председател на СИК.
 2. Постъпило е заявление от регистрираната под №1 от Входящия регистър на застъпниците коалиция, чрез упълномощения представител за Община  Никопол и за Община Белене. Към заявленията са приложени  декларациите по чл.118, ал.1 от ИК на лицата, предложени  за регистрация като заместващи застъпници на кандидатската листа на коалицията в избирателните секции на територията на Област Плевен за изборите за народни представители.

      Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал.1, т.15  и чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Плевен

Р Е Ш И:

1.Заличава регистрацията на Иванка Николова Болдишкова като застъпник на кандидатската листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за народни представители.

 1. Регистрира като заместващи застъпници на кандидатската листа на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ” в избирателни секции на територията на Област Плевен за изборите за народни представители лицата, включени в приложените към заявленията списъци, за които не са установени несъответствия по чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс.
 2. Лицата по т. 2 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

    Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:40 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения