Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА НИКОПОЛ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Никопол според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

 1. от ПП „ДПС“ с вх. №471/1.04.2021г. на РИК;
 2. КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” - с вх.№459/1.04.2021г; №472/01.04.2021г.
 3. ПП „ГЕРБ” с вх.№486/01.04.2021;

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

 

                                                          Р Е Ш И:

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100001

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152100001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  152100001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100001

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100001, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100001, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в ПСИК 152100018

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на ПСИК 152100018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на ПСИК  152100018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100012

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100012, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100012, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100008

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 152100008, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  152100008, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100003

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100003, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100003, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 152100004

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 152100004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  152100004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 УТВЪРЖДАВА актуален към 01.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община Никопол.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:42 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения