Районна избирателна комисия Плевен


РЕШЕНИЕ
№ 186-НС
Плевен, 01.04.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на секционните избирателни комисии в ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ за произвеждане на изборите за народни представители на 4-ти април 2021 г. в Петнадесети изборен район-Плевенски.

Постъпили са предложения от КП „ДБО” с вх.№440/31.03.2021г. на РИК, ПП „ГЕРБ” с вх.№485  и 488/01.04.2021г. на РИК, от КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /АТАКА/, КОАЛИЦИЯ „БСП ЗАБЪЛГАРИЯ”  с вх.№482/01.04.2021г. на РИК;от ПП „ДПС” с вх.№498/01.04.2021г. за промяна в състава на секционна избирателна комисия в Община Червен бряг според квотите на парламентарно представените партии и коалиции, или квотите на партиите и коалициите, с чиито кандидатски листи има избрани членове на Европейския парламент, при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021г.  в Петнадесети изборен район-Плевенски, както следва:

    Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.5 от ИК, РИК-Плевен

                                                          Р Е Ш И:

От квотата на КП „ДБО”

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700024

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700024, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700024, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700034

2.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700034, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

2.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700034, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700028

3.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

3.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на ПП„ ГЕРБ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700033

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700033, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700033, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700027

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700027, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700027, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700037

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700037, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700037, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ” /АТАКА/

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700004

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700004, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700004, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700039

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700039, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700039, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700028

1.1.ОСВОБОЖДАВА секретар на СИК 153700028, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА секретар на СИК  153700028, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

От квотата на ПП „ДПС”

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700006

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700006, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700006, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700010

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700010, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700010, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700011

1.1.ОСВОБОЖДАВА председател на СИК 153700011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА председател на СИК  153700011, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700011

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700011, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член на СИК  153700011, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700017

1.1.ОСВОБОЖДАВА член на СИК 153700017, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА член  на СИК  153700017, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 1. ПРОМЯНА в СИК 153700018

1.1.ОСВОБОЖДАВА зам.председател на СИК 153700018, съгласно горепосоченото  заявление и анулира издаденото  му удостоверение.

1.2.НАЗНАЧАВА зам.председател на СИК  153700018, съгласно горепосоченото  заявление и му издава удостоверение съгласно ИК.

 

             УТВЪРЖДАВА актуален към 01.04.2021г. списък със съставите на СИК в Община Червен бряг.

         Решението може да се обжалва пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му на основание чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Ярослав Николов Димитров

Секретар: Николай Тодоров Яков

* Публикувано на 01.04.2021 в 20:52 часа

Календар

Решения

 • № 241–НС / 08.04.2021

  относно: Искане с характер на сигнал от г-н Любомир Маринов, в качеството му на Общински Представляващ Коалиция „Ние, Гражданите” относно обективирани твърдения в него.

 • № 240–НС / 05.04.2021

  относно: Завършване работата на изчислителния пункт на ,,Информационно обслужване” АД при обработката и въвеждане на данните от секционните протоколи от изборите за народни представители за Народно събрание на 4-ти април 2021 г.

 • № 239–НС / 05.04.2021

  относно: Анулиране на потвърдена приемо-предавателна разписка № 152400106 към протокол на СИК в избирателна секция с №150300001, Районна избирателна комисия – Плевен

всички решения